Cirkevná legislatíva


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam cirkevnoprávnych predpisov nájdete na stránke Generálne biskupského úradu ECAV na Slovensku.
 


Cirkevné zákony


Icon Document Cirkevný zákon č. 6/2010
o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva

Metodické usmernenia


Icon Document Metodické usmernenie k vyučovaniu Náboženskej výchovy
v školskom roku 2013/2014.

Návrhy Školského výboru ECAV pre GP


Icon Document Návrhy Školského výboru pre GP
Sekria: Dokumenty na stiahnutie.

Iné


Icon Document Stratégia rozvoja školstva v ECAV
na obdobie rokov 2010 - 2015
Icon Document Manuál k zriadeniu evanjelickej cirkevnej školy
Zaradenie škôl a školských zariadení do siete Ministerstva školstva

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.