Cirkevná legislatíva

Učebné osnovy a štandardy z predmetov Náboženská výchova a Evanjelické náboženstvo


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Učebné osnovy a štandardy z predmetov Náboženská výchova a Evanjelické náboženstvo schválilo Generálne presbyterstvo ECAV 2. októbra 2009 uznesením 67/4-2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom CD-2009-29884/26794-1:916 z 28. 8. 2009 súhlasí s predloženými učebnými osnovami a štandardami ako záväzným pedagogickým dokumentom.

Čítať ďalej...

Cirkevná legislatíva


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam cirkevnoprávnych predpisov nájdete na stránke Generálne biskupského úradu ECAV na Slovensku.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.