Úspechy EG JAK v cudzích jazykoch

EG JAK študenti
KOŠICE | Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach potvrdzuje výborné výsledky vo vzdelávaní a výchove žiakov.

Svedčia o tom aj úspechy, ktoré dosiahli naši študenti na rôznych jazykových súťažiach. Na celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku sa Lucia Koštialová z kvarty umiestnila v kategórii 1C na treťom mieste a Emma Kristína Smolníková z kvinty obsadila v kategórii 2C2  prvé miesto.

Napriek tomu, že naše gymnázium je zamerané na anglický jazyk, nezaostávame ani v iných cudzích jazykoch. Dôkazom je tretie miesto Ingrid Dudášovej z tercie v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

V celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo bol úspešný Dárius Krišta z I.B v sólovom speve a Michaela Treščáková s Miriam Čurillovou, obe z V.B, v skupinovom speve.

Na Olympiáde vo francúzskom jazyku získal Radoslav Čuha zo IV.B v kategórii 2B 1.miesto a rovnako Sofia Matiková z III.B obsadila v kategórii 2A 1.miesto a obaja tak postúpili z krajského kola do celoslovenského, ktoré sa uskutoční v apríli.

Skupina žiakov z III.B: Sofia Matiková, Elena Astalošová, Tomáš Tóth, Diana Švecová a tiež Miroslav Straka z III.C obsadili prvé miesto v súťaži Spievaj po francúzsky v kategórii „15-17“ a tiež postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici.

Naši študenti nám robia my môžeme byť na nich hrdí. Prajeme im ešte veľa ďalších úspechov a najmä usilovnosti.

Sandra Mrázová  | Zástupkyňa riaditeľa EG JAK  | www.gjak.sk | 15. 4. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.