Jesenný projektový týždeň

EZŠ Prešov Projektový týždeň 2016
PREŠOV | Evanjelická základná škola v Prešove pripravila pre svojich žiakov týždeň projektového vyučovania.

Počas chladného októbrového týždňa sme zrealizovali množstvo netradičných aktivít, exkurzií a besied, ktoré boli súčasťou tretieho ročníka Jesenného projektového týždňa na prvom stupni našej Evanjelickej základnej školy.Prvý deň sa niesol v téme Reformácie. Pripomenuli sme si blížiace sa 500 výročie, nielen formou besedy o živote Dr. Martina Luthera, ale aj prostredníctvom písania výpovedí dnešnej doby. Žiaci kriticky zhodnotili čo sa im na dnešnej dobe nepáči a sami navrhovali riešenia. Tematika reformácie sa počas týždňa zobrazila opätovne pri návšteve Dvorany na Biskupskom úrade Východného Dištriktu ECAV, kde nás privítala Ing. Zuzana Kožlejová a predstavila nám jej históriu. Následne sme navštívili aj Chrám Svätej Trojice, kde nám históriu predstavil riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD., ktorý žiakom zdôraznil dôležitosť Prešova v dejinách Evanjelickej cirkvi.  Počas utorka sme privítali na pôde školy rodičov, ktorí predstavili v jednotlivých triedach svoje povolanie. Naši žiaci sa započúvali do práce fotografa, lesníka, predajcu áut, manažéra, zdravotnej sestry, umeleckého kováča, cukrárky. Rodičom žiakov, ktorí si našli čas a odvahu porozprávať o svojom povolaní patrí naše poďakovanie. V stredu sme spoznávali rôznorodosť kultúr s pripomenutím si Európskeho dňa jazykov. Vo štvrtok sme si pochutnali na zdravom ovocí, maľovali sme chutné jedlá počas výtvarnej výchovy. Tí najstarší spracovali formou slohovej práce krásnu tému: Prečo jem slovenské potraviny? Piatok bol už tradične športovým dňom v telocvični, kde si žiaci vyskúšali nielen svoju rýchlosť, obratnosť a šikovnosť.

Ivana Majerníková | Učiteľka EZŠ v Prešove | www.esspo.sk | 7. 11. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.