Vianočným vlakom do Betlehema

Vianočná akadémia EZŠ Prešov
ESŠ v Prešove so svojimi žiakmi 1. stupňa ZŠ pripravila pútavú vianočnú akadémiu pre príbuzných a priateľov školy.

Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Ako to už býva zvykom, naši žiaci za pomoci svojich učiteliek a vychovávateliek pripravili slávnostný program, ktorý odhalil ich umelecké ambície. Za pomoci sprievodcu a štyroch adventných sviečok sme v zaplnenej sále kina Scala cestovali VIANOČNÝM VLAKOM do Betlehema. Na scéne sa objavil tanec, spev, básne, scénky, spev i hovorené slovo. To, že Vianoce, nie sú len o hmotných daroch a tlačeniciach v obchodoch, ale o úprimnej láske poodhalili adventné sviečky za pomoci malého anjela.


Boh nám dal dôvod na radosť. Pretože sa narodil Spasiteľ sveta a všetkých nás - Pán Ježiš  Kristus, ktorý nám chce byť blízko a darovať nám svoj pokoj. Môžeme v našom živote okúsiť bohatstvo Viery, Nádeje, Pokoja a Lásky. Sláva buď Bohu na výsostiach!

Ivana Majerníková | Učiteľka EZŠ v Prešove | www.esspo.sk | 25. 12. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.