Zápis do 1. ročníka v Rimavskej Sobote

EZŠ Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota zápis
RIMAVSKÁ SOBOTA | Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote pripravuje zápis do 1. ročníka školského roka 2017/18.
 
Slávnostný zápis sa bude dňa 3. apríla 2017 (pondelok) od 12.00 hod. do 17.00 hod. Svoje dieťa však môžete zapísať podľa platnej legislatívy od 1. apríla do 30. apríla 2017.
 
 
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, jeho rodným listom, kartou poistenca a občianskym preukazom zákonného zástupcu.
 
Zároveň vás pozývame na Deň otvorených dverí 14. marca 2017 od 8.50 hod. do 10.30 hod. a tiež na Stretnutia pre rodičov budúcich prvákov 7. a 14. marca 2017 od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Na stretnutiach bude priestor najmä na vaše otázky, predstavenie školy, koncepcie a hlavných priorít školy.
 
Naša škola sa zameriava na komplexný rozvoj dieťaťa vo všetkých oblastiach s individuálnym prístupom, vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka prostredníctvom amerického lektora, skúsených a kvalifikovaných učiteľov. Anglický jazyk je v našej škole prirodzenou súčasťou každého dňa. Ďalšími prioritami sú vytváranie priestoru pre sebarealizáciu a prezentáciu žiakov, dôkladná príprava na rôzne súťaže a olympiády, pravidelné programy v spolupráci s rodičmi a aktivity zamerané na pomoc druhým.
 
Mgr.Radomír Leicher | Riaditeľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote | www.ezsrs.edupage.org | 28. 2. 2017  

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.