Prínos Reformácie pre sekulárny svet

Ľubomír Batka na EG JAK Košice
KOŠICE | 22. marca 2017 sa v priestoroch Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach konala verejná prednáška pri príležitosti jubilejného 500. výročia reformácie.
 
Hosťom a hlavným prednášajúcim bol dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave doc. Ľubomír Batka, dr. theol.. V prítomnosti priateľov školy, pedagógov a žiakov predniesol prednášku na tému "Vzdelanie a prínos reformácie pre sekulárny svet." Pri tejto príležitosti poukázal na skutočnosť, ako reformačné myšlienky prispeli k reforme vzdelávania na nemeckých školách a univerzitách.
 
Prednášku Vám sprostredkúvame zo záznamu: 

YouTube Video


František Korečko | Školský farár a učiteľ EG JAK Košice | www.gjak.sk | 23. 4. 2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.