EKG v očakávaní výročia „500“...

EKG V očakávaní výročia 500
PREŠOV | Vo štvrtok 14. septembra 2017 v popoludňajších hodinách sa žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove stretli na "pizza párty", vylepšenej verzii doterajšej tradičnej septembrovej grilovačky.


Okrem skvelej pizze si zahrali veľa hier či nadviazali nové priateľstvá. Večer o 20.00 hod. pokračoval program „večerným amfiteátrom“ - premietaním filmu "Freedom Writers", natočeným podľa skutočných udalostí z prostredia strednej školy v USA. Dobrý film + popcorn + útulná knižnica + priatelia okolo = skvelá akcia!!!

V piatok 22. septembra 2017 sme pokračovali asi najobľúbenejšou školskou akciou s názvom „NOC V ŠKOLE“. Hlavný program - zábavné hry v knižnici, Escape room (modlitebná miestnosť), nočná hra, športy, kaviareň, film či spoločenské hry - priniesol skvelé zážitky až 78 žiakom gymnázia, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Večerom nás sprevádzala hudobná skupina Prázdny kríž zo Soli pod vedením Matúša Boroša. Božím slovom nás oslovil brat farár Tomáš Valašík, absolvent EKG, v súčasnosti pôsobiaci v Cirkevnom zbore ECAV Chmeľov.

Sme radi, že naša komunita sa nevenuje len hrám a zábave, ale aj duchovnému rastu v Božom slove, bez ktorého by náš život bol len „deformáciou“...

Jana Kožlejová, učiteľka, EKG Prešov | 3.10.2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.