Reformácia 500 na EG JAK

EG JAK Reformácia 500
KOŠICE | V októbri 2017 si na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach pripomenú 500 rokov od začiatku reformácie cirkvi.

Niekoľko aktivít a podujatí pripomenie žiakom udalosti, ktoré ovplyvnili kresťanskú vieru a európsku spoločnosť. 10. októbra vyhlasujeme na škole literárnu súťaže "reformácia 500 moja esej". Žiaci majú možnosť napísať svoju úvahu na jednu zo zaujímavých tém: 1) Čím ma inšpiruje Luther (Moje premýšľanie nad rovnomenným filmom.), 2) Bez odvahy by nebolo reformácie. K čomu dnes potrebujeme odvahu. 3) Čo pre mňa znamená Božie slovo. 4) Prečo je svedomie dôležitejšie než vonkajšia autorita? Komu mám byť poslušný? 5) Život je neustála reforma. 6) Potrebuje dnešný človek milosrdenstvo?

V ten istý deň vyhlasujeme výtvarnú súťaž "reformácia 500 zmeň vzhľad školy", ktorou chceme dekorovať verejné priestory školy k nepoznaniu. V ďalšom týždni 17. októbra si na Biblickej hodine pripomenieme, "Čím obohatila reformácia cirkev". O téme bude hovoriť školský farár František Korečko. Záver mesiaca bude jabohatší. 25. októbra si počas veľkej prestávky zasúťažíme v improvizovanej učebni. Pripravená je Kvízová súťaž tried "Reformácia 500 čo o nej viem". Na výťaznú skupinu čakajú milé pozornosti.

Na Slávnostných reformačných bohoslužbách 26. októbra bude hosťom a kazateľom emeritný biskup Igor Mišina. V ten istý deň nás v dome umenia čaká výchovný koncert "Reformácia 500 v hudbe". Posledný školský októbrový deň, v piatok 27. vyhlásime počas veľkej prestávky víťazov súťaže "Esej Reformácia 500" a víťazov výtvarnej súťaže. Okrem toho sa posledný týždeň októbra budeme na vyučovacích hodinách EVN/NAB venovať Európskej reformácii.

Aby toho nebolo málo, v druhej polovici novembra privítame na celoškolských bohoslužbách zahájime Reformačnú výstavu, ktorú nám zapožičia Karpatský spolok. Výstavu uvedie Ondrej Pöss.

František Korečko | Školský farár na EG JAK Košice | www.gjak.sk | 9. 10. 2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.