Sociálny projekt v EKG Prešov

EKG Sociálny projekt
PREŠOV | Žiaci evanjelického gymnázia realizovali rôzne projekty sociálneho  rozmeru.
 
„... v láske slúžte si vospolok. Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“ (G 5,13b-14)
 
V EKG sa žiaci zapájajú do rôznych projektov, majúcich na zreteli aj sociálny rozmer. V priebehu roka 2018 sa nám podporilo viacero podporných aktivít. V marci dostala prešovská nemocnica profesionálnu digitálnu novorodeneckú váhu. Na jej zakúpenie sme použili 350 €, ktoré sme získali z predaja obrazov a umeleckých fotografií žiakov školy na vernisáži Reformácia 500. Súčasťou daru pre perinatologické centrum boli aj háčkované a pletené veci pre predčasne narodené deti, ktoré vznikli v rámci projektu Háčkujeme cestičku do života v spolupráci s OZ Malíček. V septembri sa v našej škole konala zbierka Biela pastelka pre zrakovo postihnutých spoluobčanov. Vyzbierala sa suma 127,19 eur. V škole sme v októbri zrealizovali projekt Kilo medveďov v spolupráci s OZ Malíček. Venovali sme im výťažok vo výške 250 €, určený pre predčasne narodené deti, 100 € sme posunuli do Sociálnej tomboly, ktorá bola tradične vyhlásená v decembri. 
 
Pomoc blížnym sa neprejavuje len vo finančných zbierkach. Škola sa pripojila k aktivite CZ ECAV Prešov - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok alebo každé dieťa je jedinečné. Pripravili sme vianočné balíčky pre deti zo Srbska. Žiaci sa v máji aktívne zapojili do 2. ročníka celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášľovaní Prešova. Tretiaci vyberali v novembri v TESCU Prešov potraviny pre zbierku Radosť pomáhať 2018. A študenti septimy vyrazili do ulíc ako dobrovoľníci 11. 11., aby pripomínali verejnosti v spolupráci s organizáciou Post Bellum Medzinárodný deň vojnových veteránov pri príležitosti výročia ukončenia bojov 1. svetovej vojny. Zapojili sme sa aj do Študentskej kvapky krvi. Na jej odber sa prihlásilo vyše 30 žiakov a zamestnancov školy. Od r. 2012 sa v škole realizuje projekt Podaj ďalej vlasy, v rámci ktorého zbierame vlasy pre choré deti, ktoré posielame organizácii Children With Hair Loss v USA. Tešíme sa aj z aktivít mladších študentov. Žiaci tercie sa zapojili do projektu Vianočnej pošty. Písali vianočné pozdravy babičkám a dedkom do Domova seniorov v Tatranskej Štrbe. 
 
Činnosť v sociálnych projektoch by nebola možná bez nasadenia našich ochotných učiteľov, ktorí projekty vymýšľali či koordinovali v spolupráci s rôznymi organizáciami. V tomto roku to boli: I. Birošová, M. Čurlík, S. Grestyová, Z. Kmeciková, Ľ. Kónyová, M. Oráč. Bohu vďaka za všetkých ochotných ľudí, aj za mladú generáciu plnú ľudskosti a empatie.
 
PhDr.Ľudmila Kónyová | EKG Prešov | 9. 1. 2019

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.