25. výročie Komenského ev. gymnázia

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenskeho Košice
KOŠICE | V aktuálnom  školskom roku 2018/19 si  Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského  pripomína 25. výročie vzniku.
 
Ide o známu  cirkevnú  školu so silným ekumenickým rozmerom poskytujúcu kvalitné bilingválne slovensko – anglické vzdelanie v osemročnom a päťročnom programe. Študenti  môžu získať spolu s maturitným vysvedčením aj certifikát o absolvovaní štátnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1.  V najnovšom hodnotení  kvality slovenských stredných škôl  organizáciou INEKO, sa EGJAK umiestnil na 8. mieste v rámci všetkých  gymnázií na Slovensku.
 

Oslava začala minulý rok 

 
Aktívna oslava štvrť storočnice ambiciózneho gymnázia odštartovala minulý rok reťazou aktivít. V  októbri 2018 výročie vzniku  škola spojila so 100. výročím vzniku Československej republiky a tvorbou zaujímavých projektov na hodinách  dejepisu, ktoré boli vystavené v priestoroch školy. November bol v znamení Dňa otvorených dverí školy pre ostatné základné a stredné školy v meste Košice, ktorým ponúkla škola putovnú výstavu o SNP v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici. V decembri si žiaci i učitelia pripomenuli 25.výročie vzniku školy na vianočnom koncerte vlastného  žiackeho školského speváckeho zboru Chorus Comenianus.
 

Silný rok 2019

 
Ako sa vyjadril  riaditeľ evanjelického gymnázia Ing. Jozef Krištan : „Čaká nás vyvrcholenie osláv , ktoré bude naplnené výstavami, prehliadkami i účasťou významných hostí. Všetci pedagógovia i žiaci si chcú spoločne a aktívne vychutnať oslavy výročia, zhodnotiť spolu 25 rokov existencie jedného z najlepších gymnázií na Slovensku, ktoré neustále prináša inovácie a progres vo vzdelávaní. Dňa 29. apríla  našu školu navštívi veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku J.E.p. Joachim Bleicker a honorárny konzul prof. Juraj Banský,  veľvyslanec  Francúzskej republiky J.E.p. Christophe Léonzi a honorárny konzul Francúzska v Košiciach David Mortreux. Zúčastnia sa otvorenia  výstavy História a súčasnosť Karpatských Nemcov na Slovensku  inštalovanej v priestoroch našej školy. Výstavu otvorí  RNDr. Ondrej Pöss, PhD., riaditeľ Múzea  kultúry karpatských  Nemcov na Slovensku, za prítomnosti hostí  z inštitúcií, ktoré spolupracujú s našou školou.“
 
Ďalším hosťom výstavy bude i brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol  i zástupcovia našej partnerskej školy August-Hermann-Francke Schule v Detmolde  v Nemecku. Brat biskup a jeho excelencia veľvyslanec  Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku a jeho excelencia veľvyslanec  Francúzskej republiky sa stretnú s vedením školy a žiakmi na besede v nemeckom jazyku. Za Evanjelickú luteránsku cirkev (ELCA ) prisľúbil účasť riaditeľ pre Európu, stredný východ a severnú Afriku pán Said Ailabouni.  V areáli školy slávnostne  zasadia strom - dub, ktorý je národným stromom SRN a po spoločnom obede absolvujú prehliadku  pamätihodností  mesta Košice v nemeckom jazyku. 
30.apríla 2019 sa samotné oslavy začnú  Slávnostnými Službami Božími v kostole ECAV na Mlynskej ulici  v  Košiciach o 8.30 hod., slovom Božím poslúži generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko a oslavy  budú pokračovať  Slávnostnou akadémiou v Dome umenia.  
 

Až do konca školského roka

 
Oslavy pokračujú aj v ďalších mesiacoch školského roka. V máji  gymnázium pre študentov pripravuje exkurziu EGJAK stopy. Ide o prehliadku  pamiatok a predchádzajúcich sídiel našej školy  v spojení s jej vznikom. V mesiaci  máj a jún  bude v priestoroch školy inštalovaná  fotografická  výstava  z návštevy žiakov  gymnázia v Európskej organizácii pre jadrový  výskum v CERNE.  
 
Pri príležitosti 25.výročia vzniku škola edične pripraví  CD Chorusu Comenianus, pamätnú knihu s fotografiami, ktoré bilancujú existenciu a úspechy školy od jej vzniku a vydanie školského časopisu.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.