Pomáhať druhým je správne

Cena Človek v ohrození pre ESŠ v Martine
MARTIN | Sociálny projekt Evanjelickej spojenej školy motivuje žiakov k pomoci núdznym..

Začiatkom marca navštívili žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine občianske združenie Brieždenie z Kláštora pod Znievom, ktoré prevádzkuje zariadenie pre týrané matky s deťmi. Žiaci sa v doprovode pedagógov stretli a rozprávali s riaditeľkou zariadenia p. Magdalénou Fillovou. „Po rozhovore s pani Fillovou a po prehliadke objektu sme usúdili, že tentokrát budeme ako škola pomáhať práve im“, priblížila začiatok tohtoročného sociálneho projektu Evanjelickej spojenej školy v Martine školská spirituálka Janka Bosáková. Najnovší sociálny projekt predstavuje úspešné pokračovanie niekoľko rokov prebiehajúcej pomoci blížnym a núdznym.

Každoročný pôstny sociálny projekt


Cieľom školského sociálneho projektu Evanjelickej spojenej školy v Martine (ďalej ESŠ) je priblížiť žiakom potrebu pomáhať biednym a núdznym. Po minuloročnom projekte zameranom na finančnú zbierku, určenú na výstavbu Inštitútu odborného vzdelávania v Afganistane, sa pedagógovia a žiaci rozhodli podporiť občianske združenie Brieždenie, ktoré prevádzkuje zariadenie pre týrané matky s deťmi v Kláštore pod Znievom.
V tomto roku má sociálny projekt, v spolupráci s martinským občianskym združením Brieždenie, za cieľ informovať žiakov, rodičov, ale aj širšiu verejnosť o pojme "domáce násilie". „Aj preto chceme prostredníctvom rôznych aktivít pomôcť žiakom zadefinovať, čo je a čo už nie je domáce násilie a rovnako im pomôcť porozumieť, ako môžu pomôcť a čo môžu urobiť, ak sú obeťami či svedkami domáceho násilia“, vysvetlila spirituálka na ESŠ J. Bosáková a ako hlavný cieľ projektu označila úsilie „prakticky pomôcť zariadeniu Brieždenie v Kláštore pod Znievom.“
K splneniu tohto cieľa bude vytvorených mnoho aktivít, skrze ktoré sa študenti viac dozvedia o problematike domáceho násilia a na základe toho sa budú môcť priamo angažovať aj v konkrétnej realizácii pomoci. Okrem besied s odborníkmi sa do projektu budú môcť zapojiť napríklad prostredníctvom zbierky trvanlivých potravín, riadu či čistiacich prostriedkov, ale ja do tvorby programu, propagačných materiálov či nálepiek. Žiaci môžu participovať aj na samotnom predaji nimi vytvorených produktov v rámci dražby, ktorej výťažok poputuje do zariadenia Brieždenie.

Služby Božie – oficiálne predstavenie projektu


Služby Božie patria na ESŠ v Martine medzi obľúbené aktivity, zamerané na osobnostný rast žiakov a ich duchovnú formáciu. V rámci ich poslednej témy, ktorou bolo „Nemáme právo súdiť, ale máme právo pomáhať“ sa žiaci mohli dozvedieť aj podrobnosti tohtoročného sociálneho projektu. 

Tému Vyčistenia chrámu na základe biblického textu z evanjelia podľa Jána  nezaznela náhodou. Školská spirituálka Janka Bosáková žiakom pripomenula potrebu vyčistiť si srdcia od zlého, od predsudkov či nevšímavosti, aby biblický príklad následne previazala so sociálnym projektom, ktorý sa v ESŠ začal  spolu s pôstnym obdobím. 

Na služby Božie bola pozvaná Magdaléna Fillová predstavila OZ BRIEŽDENIE, ktoré prevádzkuje domov Centrum POKOJ-a, ktoré vzniklo z potreby poskytnúť ženám a deťom, ale aj osamelým matkám či tehotným v núdzi ochranu a bezpečie pred rôznymi formami domáceho násilia. Priestor zapojiť sa do diania dostali i žiaci ESŠ v Martine. Žiaci kládli skutočne konkrétne otázky. Zaujímalo ich ako sa klienti dozvedia o pomoci, ktoré poskytuje Centrum Pokoj-a, čo nasleduje po možnom ročnom pobyte, aké sú v centre ubytovacie podmienky, aká je jeho kapacita alebo koľko ľudí prešlo domovom. Otázok by bolo viac, a preto spirituálka J. Bosáková žiakov vyzvala k ich opätovnému návratu v rámci konkrétnych aktivít sociálneho projektu na škole. Žiakov totiž čaká diskusia o možnosti pomoci priamo v ich triedach. Hosťami budú klientky či sociálne pracovníčky, ktoré školu čoskoro navštívia.


Pripravení pomôcť iným


Na podporu tohto projektu žiaci a študenti ESŠ v Martine vymýšľajú rôzne kreatívne aktivity a mini projekty, cez ktoré získajú peniaze, určené na pomoc Centru POKOJ-a. Vidíme v tom prácu našich žiakov, ktorá je hodná požehnania. Skrze angažovanosť detí sa totiž do sociálnych projektov nie raz zapoja i samotní rodičia a starí rodičia. Všetci spoločne sa učíme pomáhať a byť vnímaví na potreby iných – na ich často neviditeľnú bolesť.

Sociálna angažovanosť žiakov v rámci rozličných sociálnych projektov je jedna z najsilnejších charakteristík Evanjelickej základnej školy v Martine. Veríme, že pomáhať blížnym má zmysel a dokáže pomôcť zlepšiť ťažkú a nie raz až beznádejnú situáciu iných ľudí. Aj preto uskutočňujeme dvakrát v roku veľké sociálne projekty, na ktorých sa zúčastňuje celá škola. Zapojením každej triedy a každého žiaka rastie sociálne vnímanie žiakov a ich ochota pomáhať biednym a núdznym.

K správnej formácií  žiakov prispieva aj práca školského psychológa, špeciálneho pedagóga a školského duchovného, ktorí sa venujú tak spoločným, ako aj individuálnym potrebám žiakov. Aj tieto skutočnosti prispeli k ďalšiemu vzácnemu oceneniu školy – už tretí rok po sebe Evanjelická základná škola splnila prísne kritériá UNICEF-u pre udelenie certifikátu Škola priateľská k deťom.     

Milým prekvapením je skutočne pozitívna spätná väzba zo strany žiakov – ich ochota dávať je často hodnotným príkladom aj pre dospelých. Z tohto dôvodu sa do sociálnych projektov nie raz radi zapoja aj samotní rodičia žiakov. Spoločne sme takto pomohli deťom na Ukrajine, pri zbierke na výstavbu Inštitútu odborného vzdelávania v Afganistane, ale ja deťom a mladým ľuďom s HIV v Ugande či prisťahovalcom zo Somálska. Častosť a hĺbku sociálnych aktivít na EZŠ ocenila aj známa nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorá sa dlhodobo venuje sociálnej pomoci núdznym doma aj v zahraničí. Koncom novembra minulého roku tak Evanjelická základná škola v Martine získala vzácnu, raz ročne udeľovanú cenu Človeka v ohrození. EZŠ bola ocenená za „prepájanie globálneho vzdelávania, darcovstva a výchovy k tolerancii a otvorenosti.“  

Hedwiga Tkáčová  | EZŠ Martin | 17. 03. 2014

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.