O projekte - 500 protestantských škôl 500 rokov reformácie

schools500reformation je medzinárodný projekt, ktorý tvorí celosvetová sieť protestantských škôl. Každá protestantská škola sa môže zúčastniť a prihlásiť sa. Vzdelávacie inštitúty ( vysoké školy, školské asociácie a nadácie) sa môžu prihlásiť ako fanúšikovia.

Cieľom je vybudovať celosvetovú sieť protestantských škôl k 500. výročiu začiatku reformácie, ktorú si pripomenieme v roku 2017.

Bolo to 31. októbra 1517 , keď Martin Luther pribil jeho 95 výpovedí na dvere kostola vo Wittenbergu a urobil tento dátum významným pre protestantov všetkých denominácií, pre históriu modernej civilizácie, ako aj pre celosvetové dejiny viery, vzdelávania a myslenia.

Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli umožniť školám spolu sa pripraviť na toto výročie , spolu ho osláviť, spolu vystopovať svoju vlastnú vieru až k jej koreňom, zdieľať ju s ostatnými, vytvoriť partnerstvo a ukázať solidaritu s ostatnými školami po celom svete.

Každý rok sa bude niesť osobitou témou, ktorú zavŕšime podujatiami, ktoré sa budú konať 31. októbra (alebo v jeho blízkosti), aby sa tak spojili školy z celého sveta.

Okrem toho tam budú špeciálne akcie, ako sú národné, regionálne a medzinárodné stretnutia pedagógov a v roku 2017 veľký mládežnícky kemp vo Wittenbergu.

 

ČO PRAKTICKÉ MÔŽE PROJEKT UROBIŤ PRE VAŠU ŠKOLU?


Ponúka vedúcim pracovníkom škôl a ich pedagógom ...

1. Príležitosti na vytvorenie partnerstva škôl a zapojenia sa do globálnych výmen.
2. Podporu s budovaním vášho globálneho profilu školy.
3. Početné nápady pre objavovanie významu reformačnej tradície vo vašej vlastnej škole.
4. Pozvanie byť súčasťou dialógu o rôznorodosti protestantských škôl v celosvetovom ekumenickom spoločenstve.
5. Šancu ukázať, aký ma vaša vzdelávacia práca význam pre cirkev a spoločnosť.

To dáva študentom príležitosť:

1. Podeliť sa s ich každodenným životom, vierou a biblickou tradíciou po celom svete.
2. Rozvíjať svoje jazykové zručnosti prostredníctvom kontaktu s mladými ľuďmi z iných krajín.
3. Spolu sláviť, zabávať sa, spoznať zaujímavých ľudí a zapojiť sa so zaujímavými témami.

AKTIVITY 2013-2017


Pripojte sa k projektu kedykoľvek až do roku 2017! ×

2014 - Znovu objavujte svoje reformačné korene.
2015 - Navzájom sa milujte - slúžte druhým v dnešnom globálnom svete.
2016 - Prevezmite zodpovednosť a hovorte o nej vo svojom okolí a na celom svete
2017 - Oslávte vieru - žite život.

Viac o programe podujatí.

MÁTE ŠANCU ...


Odrážka  Zapojte sa do siete "Protestantské školy oslavujú 500 rokov Reformácie!"
Odrážka  Pripojte Vašu školu s protestantskými školami po celom svete! - s Evanjelikmi, Kalvínmi, Episkopálnymi školami, Presbyteriánmi, Anglikánmi a ďalšími denomináciami!
Odrážka  Podeľte sa o svoju identitu protestantskej školy - výmenou učebných materiálov, študentských prác, podujatí, bohoslužieb, modlitieb!
Odrážka  Reflektujte svoje korene založené na protestantizme a vzdelávaní stojacom na princípoch protestantizmu!
Odrážka  Oslávte 500 rokov reformácie v roku 2017!
Odrážka  Vyjadrite solidaritu s ostatnými protestantskými školami po celom svet!

CHYSTÁTE SA ZAPOJIŤ?


Je veľmi ľahké pripojiť sa k projektu:

1. Prejdite na webové stránky www.schools500reformation.net
2. Pridajte svoju školu do svetovej mapy a staňte sa súčasťou Celosvetovej siete protestantských škôl.
3. Spojte sa Facebook / Twitter / Google+ / LinkedIn
4. Použite návrhy z webu k vytvoreniu svojho vlastného praktického zapojenia sa do projektu.
5. Dostane certifikát a znak pre vašu školu.

KONTAKT


Hlavný organizátor:

Odrážka  Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)

Národný koordinátor:

Marián Damankoš
Predseda školského výboru ECAV
Tel.: +421 918 828 221
E-mail: riaditel(zavinac)esspo.sk

Projekt je podporovaný:

Odrážka  Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst
Odrážka  Besturenraad / centrum voor christelijk onderwijs
Odrážka  University of BambergInstitute of Educational Science & Institute of Protestant Theology and Religious Education
Odrážka  Comenius-Institute
Odrážka  Church of England
Odrážka  International Association for Christian Education
a ďalšími.Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.