Harmonogram podujatí "500 škôl reformácie"

Schools 500 reformation
Do roku 2017 (500. výročie reformácie) pripravujú evanjelické školy a cirkevné zbory podujatia pripomínajúce toto výročie.

Zámerom projektu je opätovne oživiť v našej spoločnosti myšlienky reformácie a povedomie evanjelickej identity. Prinášame Vám harmonogram pripravovaných podujatí v jednotlivých kalendárnych rokoch:

2014

Odrážka  Výtvarná súťaž "Poštová známka k 500-tému výročiu reformácie."
Odrážka  Hudobná súťaž "Duchovná pieseň." (BŠ Martin, máj)
Odrážka  Športové hry evanjelických gymnázií (EG JAK Košice, jún 2014)
Odrážka  Program evanjelických škôl počas ECD (Spišská Nová Ves, 27.-29. jún)
Odrážka  Poznávacia exkurzia po stopách reformácie na Slovensku (jeseň)
Odrážka  Sadenie stromov reformácie (október)
Odrážka  Putovná výstava "500 rokov reformácie" (evanjelické školy)

2015

Odrážka  Reformačná olympiáda (jar)
Odrážka  Výroba záložiek do Biblie (jar)
Odrážka  Hudobná súťaž "Duchovná pieseň." (máj)
Odrážka  4. Školská konferencia (Veľký Slavkov, apríl)
Odrážka  Poznávacia exkurzia po stopách reformácie na Slovensku (jar, jeseň)
Odrážka  Literárna súťaž (jeseň)
Odrážka  Sadenie stromov reformácie (október)
Odrážka  Putovná výstava "500 rokov reformácie" (evanjelické školy)

2016

Odrážka  Reformačná olympiáda (jar)
Odrážka  Hudobná súťaž "Duchovná pieseň." (ESŠ Prešov, máj)
Odrážka  Športové hry evanjelických gymnázií (EG Banská Bystrica, jún)
Odrážka  Poznávacia exkurzia po stopách reformácie na Slovensku (jar, jeseň)
Odrážka  Literárna súťaž (jar)
Odrážka  Program evanjelických škôl počas ECD (jún)
Odrážka  Sadenie stromov reformácie (október)
Odrážka  Putovná výstava "500 rokov reformácie" (evanjelické školy)

2017

Odrážka  Reformačná olympiáda (jar)
Odrážka  5. Školská konferencia (Veľký Slavkov, apríl)
Odrážka  Hudobná súťaž "Duchovná pieseň." (Ev. lýceum Bratislava, máj)
Odrážka  Poznávacia exkurzia po stopách reformácie na Slovensku (jar, jeseň)
Odrážka  Sadenie stromov reformácie (október)

Program koordinuje Školský výbor ECAV.

O podujatiach budeme na portáli evanjelických škôl bližšie informovať.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.