Štúrova knižnica a bilingválne štúdium

EKG v Prešove spúšťa bilingválne vzdelávanie
PREŠOV | Evanjelické kolegiálne gymnázium (EKG) v Prešove otvorilo vo svojich priestoroch Knižnicu Ľudovíta Štúra. Zároveň ohlásilo spustenie novej bilingválnej anglicko-slovenskej triedy.

Spravodajstvo (Rádio Prešov)

Evanjelické kolegiálne gymnázium sa pripája k oslavám výročia nesporne veľkej osobnosti slovenských dejín a predstaviteľa evanjelickej inteligencie na Slovensku, Ľudovíta Štúra. Dňa 12. 1. 2015, práve v deň výročia jeho úmrtia (159 rokov), otvorilo vo svojich priestoroch knižnicu s rovnomenným názvom – „Knižnica Ľudovíta Štúra“ a ponúkne bilingválny program.

Ministerstvo kultúry tento rok vyhlásilo za rok Ľudovíta Štúra a chce si tak pripomenúť 200. výročie jeho narodenia. Prestíž tomuto výročiu dodáva aj jeho zaradenie do zoznamu výročí UNESCO na roky 2014 až 2015.

„Chceme si pripomenúť a ctiť osobnosť z radov evanjelickej inteligencie a pripomínať našim študentom a žiakom dôležitosť znalosti nie len materinského jazyka, ale jazykov vôbec,“ uviedol riaditeľ EKG Prešov, PhDr. Marián Damankoš, PhD..

Práve v týchto zimných dňoch v roku 1844 na protest proti odvolaniu Štúra z funkcie vedúceho katedry, odišlo z bratislavského evanjelického lýcea 22 študentov. Prešovské kolegiálne gymnázium chce nadviazať na túto históriu a práve v roku, ktorý je vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra, ponúka možnosť bilingválneho štúdia aj v angličtine.

„Rozšírili sme svoju ponuku o možnosť preberať gymnaziálne učivo v angličtine s anglicky hovoriacimi lektormi do takej miery, že po ukončení nášho bilingválneho programu bude študent schopný komunikovať plynule po anglicky, dorozumie sa po nemecky a samozrejme nezabudne rozprávať svojim materinským jazykom,“ doplnil Damankoš.

Podobná možnosť štúdia v Prešove vyslovene chýba a dnešná doba si žiada nie len fundovaných odborníkov vhodných pre slovenský trh, ale čím ďalej, tým viac aj takých, ktorí sú profesionálne jazykovo vybavení. EKG v Prešove chce túto medzeru na trhu odborne vyplniť a poskytnúť tak nie len Prešovčanom možnosť vzdelania a jazykovej vybavenosti. Heslom „ ...aj Štúr by vedel po anglicky“ pripomína dôležitosť materinského jazyka, no zároveň vyslovuje potrebu jazykovej vybavenosti mladých osobností v súčasnosti.

Prvá bilingválna trieda bude otvorená od septembra 2015 s kapacitou 30 žiakov. Prihlášky je možné podať do 20. 02. 2015 na každej základnej škole.

Tlačová správa | Evanjelická spojená škola Prešov | www.esspo.sk | 12. 01. 2015

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.