Školy

Spravodajstvo z diania na evanjelických školách ...

5. výročie Evanjelickej ZŠ v Prešove

Evanjelická základná škola v Prešove oslávila 5. výročie existenciePREŠOV | Evanjelická základná škola v Prešove oslávila 5. výročie svojho pôsobenia.

Čítať ďalej...

V Košiciach otvárame základnú školu

EZŠ v Košiciach začína svoju činnosť
KOŠICE | Budúcim školským rokom začína Evanjelická základná škola STROM (Exnarova 10, Košice) svoju činnosť.

Čítať ďalej...

Evanjelické lýceum hľadá nového riaditeľa

Evanjelické lýceum v Bratislave
ZVOLEN | Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa.

Čítať ďalej...

V Žiline otvoria Evanjelickú materskú školu

Evanjelická materská škola Žilina má nový web
ŽILINA | K 1. septembru 2015 bude Evanjelická materská škola otvárať prvé dve triedy s počtom detí 40.

Čítať ďalej...

Evanjelická republika a Autoškola

EZŠ v Prešove v Škole v prírode
Veľký Slavkov - Bardejov | Evanjelická základná škola v Prešove má vo svojom Školskom vzdelávacom programe osobitú črtu v animačných programoch Školy v prírode.

Čítať ďalej...

15. stretnutie priateľov gymnázia

Marianna Sedláková
KOŠICE | Veľký týždeň vrcholiaci najväčšími kresťanskými sviatkami začal na EG JAK v Košiciach stretnutím s priateľmi školy, hosťom a pútavou prednáškou.

Čítať ďalej...

EG JAK využíva Google Apps for Education

EG JAK používa Google for Education
KOŠICE | Ev. gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach sa rozhodlo pre vyžívanie služieb elektronickej komunikácie, spolupráce a vyučovania.

Čítať ďalej...

Štúrova knižnica a bilingválne štúdium

EKG v Prešove spúšťa bilingválne vzdelávanie
PREŠOV | Evanjelické kolegiálne gymnázium (EKG) v Prešove otvorilo vo svojich priestoroch Knižnicu Ľudovíta Štúra. Zároveň ohlásilo spustenie novej bilingválnej anglicko-slovenskej triedy.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.