Náboženská výchova

Informácie o aktivitách na poli náboženskej výchovy ...

Študenti po stopách Luthera

Exkurzia po Lutherových stopách
NEMECKO | Pri príležitosti  500. výročia reformácie pripravil Školský výbor ECAV na Slovensku pre žiakov stredných škôl Vedomostnú súťaž o reformácii.

Čítať ďalej...

Finále Biblickej olympiády

Biblická olympiáda 2018
MARTIN | Dňa 25. mája 2018 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy v Martine  stretli súťažiaci na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2018.

Čítať ďalej...

Vedomostná súťaž o reformácii

Reformačná súťaž 2017
Banská Bystrica | Po úspešnom prvom ročníku súťaže konanej v roku 2015 sa dňa 23. októbra 2017 uskutočnil v Banskej Bystrici 2. ročník celoslovenského kola Vedomostnej súťaže o reformácii.

Čítať ďalej...

Seminár pre vyučujúcich náboženskú výchovu

Mládežnícke centrum Veľký Slavkov
VEĽKÝ SLAVKOV | V dňoch 7.- 8. septembra 2017 sa konal pracovný seminár pre vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách.

Čítať ďalej...

Seminár učiteľov Náboženskej výchovy na štátnych školách

Učitelia náboženskej výchovy ECAV na štátnych školách sa 23. - 24. augusta 2016 stretli na pracovnom seminára vo Veľkom Slavkove.

Čítať ďalej...

Finále Biblickej olympiády 2016

Biblická olympiáda 2016
Súťažiacich na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2016 privítala Rimavská Sobota.

Čítať ďalej...

Hospitačný hárok pre vyučovanie NAB/EVN

Hospitačný záznam predmetu NAB/EVN
BRATISLAVA | Školský výbor pripravil pre uľahčenie hodnotenia náboženského vyučovania hospitačný formulár.

Čítať ďalej...

Finále súťaže o reformácii

Súťaž Reformácia
PREŠOV | 26. októbra 2015 sa konalo celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii.

Čítať ďalej...

Inovovaný štátny vzdelávací program

Ministerstvo
Dávame do pozornosti zmenu vzdelávacích štandardov pre predmet náboženská výchova – evanjelické a. v. náboženstvo.

Čítať ďalej...

Celoštátne kolo Biblickej olympiády 2015

Biblická olympiáda 2015
Banská Bystrica | Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici 30. apríla 2015 ponúklo svoje priestory pre konanie celoslovenského kola biblickej olympiády.

Čítať ďalej...

Celoslovenské kolo „Duchovnej piesne“

Duchovná pieseň 2014 (Martin)
MARTIN | Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ a Školský výbor ECAV zorganizovali 7. mája 2014 prvý ročník speváckej súťaže v sólovom speve.

Čítať ďalej...

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2014

Biblická olympiáda 2014 v Tisovci
TISOVEC | Evanjelické gymnázium v Tisovci privítalo 2. júna 2014 účastníkov celoslovenského kola Biblickej olympiády.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.