Celoštátne kolo Biblickej olympiády 2015

Biblická olympiáda 2015
Banská Bystrica | Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici 30. apríla 2015 ponúklo svoje priestory pre konanie celoslovenského kola biblickej olympiády.

Súťaž je zaradená medzi predmetové súťaže s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne súťaž zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku. 

Na celoslovenskom kole sa zúčastnilo 72 súťažiacich, ktorí súťažili vo dvoch skupinách za štátne a cirkevné školy, ktoré boli rozdelené do štyroch kategórií. Tento rok došlo k zmene pravidiel súťaže. Do celoslovenského kola postúpili súťažiaci, ktorí v seniorálnom a školskom kole získali najvyšší počet bodov v celkovom hodnotení. Odborná porota rozhodla o zmene postupu do celoslovenského kola a vybrala pre tohtoročnú súťaž biblické témy zo Starej zmluvy – pradejiny a z Novej zmluvy – ženy v Novej zmluvy.

Testy pre seniorálne, školské a celoslovenské kolá pripravené odbornou porotou boli veľmi náročné. Výsledky vypracovaných súťažných testov však ukazujú na vysokú úroveň, bohaté vedomosti a precíznu prípravu súťažiacich.

Biblickú olympiádu okrem finančnej podpory Ministerstva školstva SR aj tento rok podporila Nadácia Jána Ámosa Komenského, ktorá venovala do súťaže vecný dar – notebook  pre absolútneho víťaza biblickej olympiády. Tento rok sa ním stala žiačka  Zuzana Buľovská z Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá dosiahla najvyššie percento úspešnosti – neuveriteľných 99,17 %.

Otvorenie aj vyhodnotenie súťaže sa konalo v Evanjelickom spolku - krásnych priestoroch CZ ECAV Banská Bystrica. Za túto možnosť cirkevnému zboru ďakujeme. Naše poďakovanie patrí aj  bratovi riaditeľovi Slavomírovi Hanuskovi za možnosť zorganizovať súťaž v priestoroch gymnázia, sestre duchovnej správkyni Andrei Valentovej, pedagógom, zamestnancom a žiakom, za milé prijatie, bezchybnú prípravu súťaže a ochotu pomôcť. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave súťaží na všetkých úrovniach - cirkevným zborom, školám a seniorátom, hlavne však koordinátorom a tým, ktorí pripravovali žiakov na súťaž.

Výsledkové listiny: Cirkevné školy | Štátne školy

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im, ale aj všetkým súťažiacim, aby získané vedomosti z Božieho slova vo svojom živote uplatňovali a podľa neho žili.

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 1. 5. 2015 | Foto: Peter Taját

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.