Finále súťaže o reformácii

Súťaž Reformácia
PREŠOV | 26. októbra 2015 sa konalo celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii.

Súťaž pripravil misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku. Súťaž je súčasťou projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie“.

Súťaž sa konala v Školskej knižnici Ľudovíta Štúra v Evanjelickej spojenej škole v Prešove. Žiaci súťažili vo forme súťažných tímov. Zúčastnilo sa na nej 8 trojčlenných družstiev z evanjelických škôl a jedného seniorátu, ktoré úspešne absolvovali už prvé kolo súťaže:

Odrážka Evanjelické gymnázium v Tisovci
Odrážka Šarišsko-zemplínsky seniorát/Gymnázium L. Stöckela v Bardejove
Odrážka Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove
Odrážka Evanjelické gymnázium v Martine
Odrážka Evanjelické lýceum v Bratislave
Odrážka Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici
Odrážka Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach

Súťažiaci za jednotlivé družstvá prišli s výbornými vedomosťami. Boli pre nich pripravené veľmi náročné otázky, ktoré zostavila odborná porota v zložení: predseda poroty Marián Damankoš, členovia: Jana Bosáková, Matej Oráč, Ľubomír Batka a Roman Sarvaš. V prvom kole súťažiaci absolvovali písomný test, ktorý potvrdil pripravenosť všetkých družstiev. Testy absolvovali s minimálnymi rozdielmi v bodovom hodnotení. Do ďalšieho kola postúpili štyri družstvá s najvyšším počtom bodov. Záverečné kolo prinieslo napínavý boj o prvé miesto. Pre rovnaký počet bodov porota musela pristúpiť k záverečnému rozstrelu a o konečnom víťazovi rozhodla až záverečná otázka.

Víťazi súťaže


1. miesto: Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši
2. miesto: Evanjelické gymnázium v Martine
3. miesto: Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove
4. miesto: Šarišsko-zemplínsky seniorát/Gymnázium L. Stöckela v Bardejove

Víťazi súťaže boli odmenení 4-dňovým zájazdom „Po stopách M. Luthera v Nemecku“, na ktorom sa môžu zúčastniť aj s pedagogickým dozorom. Družstvo na 2. mieste získalo 4-dňový zájazd „Po stopách reformácie na Slovensku“ a súťažiaci na 3. mieste získali poukážku v hodnote 100,- € na nákup kníh z vydavateľstva Tranoscius, a. s.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie súťaže.

Daniela Veselá | tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 11. 11. 2015

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.