Celoslovenské kolo „Duchovnej piesne“

Duchovná pieseň 2014 (Martin)
MARTIN | Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ a Školský výbor ECAV zorganizovali 7. mája 2014 prvý ročník speváckej súťaže v sólovom speve.
 
Deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl sa v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov zišli v Aule Biblickej školy v Martine. Účastníkov privítal Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá podujatie organizačne zabezpečila. Súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa školy.

Po minuloročnom úspešnom nultom ročníku súťaže, ktorý bol určený pre žiakov cirkevných škôl na všetkých stupňoch, bol prvý ročník tejto súťaže otvorený pre deti z našich seniorátov aj žiakov cirkevných škôl. Súťaž sa konala v štyroch kategóriách, rozdelených podľa veku, a zúčastnilo sa na nej 40 súťažiacich. Podľa propozícií spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka a duchovnú pieseň podľa vlastného výberu. Mohli byť sprevádzaní hudobným nástrojom. Odborná porota pracovala pod vedením predsedníčky Janky Bosákovej s členmi Michalom Janigom, riaditeľom ZUŠ v Dolnom Kubíne, Jozefom Havrilom, zborovým farárom v CZ Podlužany, členom Výboru VCHaH, Evou Kolesárovou, zborovou farárkou v CZ Bratislava-Petržalka, členkou výboru VCHaH, Danielom Beňuchom, zborovým kaplánom v CZ Sučany, a Danielou Veselou, tajomníčkou GBÚ pre školy a náboženskú výchovu. Odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o víťazoch súťaže spomedzi všetkých vynikajúcich účastníkov.

Víťazi jednotlivých kategórií


1. kategória – od 4 do 7 rokov

1. miesto – Lesia Pavlíková, Evanjelická spojená škola Martin
2. miesto – Sarah Čábyová, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ostrá Lúka
3. miesto – Stela Kleinová, Evanjelická materská škola Spišská Nová Ves
3. miesto – Elissa Mahmoud, Cirkevná materská škola Betlehem Svätý Jur

2. kategória – od 8 do 11 rokov

1. miesto – Zoe Fáberová, Evanjelická základná škola Bratislava
2. miesto – Sofia Gánovská, ZŠ Levočská a CZ ECAV Spišská Nová Ves
3. miesto – Michal Priehradný, Evanjelická základná škola Martin

3. kategória – od 12 do 15 rokov

1. miesto – Viktória Vojtová, ZŠ P. Dobšinského a CZ ECAV Slavošovce
2. miesto – Miroslav Straka, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Košice
3. miesto – Gabriela Žabková, Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

4. kategória – od 16 do 19 rokov

1. miesto – Bianka Schallerová, Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
2. miesto – Lenka Sklouzová, Evanjelické lýceum Bratislava
3. miesto – Júlia Sopoligová, Evanjelická spojená škola Prešov


Všetci účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomom. Úprimné poďakovanie patrí všetkým učiteľom a duchovným správcom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave súťažiacich. Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí pre prítomných pripravili svojimi výkonmi úžasný duchovný a umelecký zážitok. Ďakujeme aj odbornej porote a hlavne jej predsedníčke za aktívnu prácu pri príprave, organizácii a hodnotení súťaže, ako i všetkým zamestnancom školy, ktorí pre nás pripravili srdečné privítanie, príjemné prostredie a bezchybne organizačne zabezpečili priebeh súťaže.

Súťaž sa konala aj vďaka finančným príspevkom z projektu Hoffnung für Osteuropa, Nadácii Jana Amosa Komenského a sponzorskému príspevku Tomáša Jedináka.

Cieľom súťaže je podchytiť hudobné talenty a pomôcť rozvíjať tento dar, motivovať k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní. Súťaž je určená pre deti navštevujúce náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale aj pre všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní.

Víťazom, ale aj všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im, aby svoj talent naďalej rozvíjali. Veríme, že súťaž, ktorú sme naštartovali, bude úspešne pokračovať a prinesie radosť všetkým, ktorí sa do nej zapoja.

Daniela Veselá  |  Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  |  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  |  13. 5. 2014  |  Foto : Daniel Beňuch

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.