Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2014

Biblická olympiáda 2014 v Tisovci
TISOVEC | Evanjelické gymnázium v Tisovci privítalo 2. júna 2014 účastníkov celoslovenského kola Biblickej olympiády.
 
Svoje sily si prišli zmerať víťazi seniorátnych a školských kôl. Súťaž organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku. Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a aj tento rok sa konala s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na celoslovenskom kole sa zúčastnilo 71 súťažiacich, ktorí si prišli zmerať sily vo vedomostiach z evanjelického a. v. náboženstva. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch skupín - žiaci štátnych a cirkevných škôl. Obe skupiny súťažili v štyroch kategóriách. Tohtoročné témy biblickej súťaže vybrala odborná porota. Zo Starej zmluvy – Králi, zameranie na kráľa Dávida – a z Novej zmluvy – Ježišove reči. Porota pripravila pre súťažiacich veľmi náročné testy, ale výsledky ukázali, že príprava súťažiacich a ich vedomosti boli na vysokej úrovni.

Sme vďační všetkým, ktorí túto súťaž akokoľvek podporili. Za cenu, ktorú pre absolútneho víťaza súťaže (notebook) aj tento rok darovala Nadácia Jána Ámosa Komenského, ďakujeme. Tento rok sa víťazom stala žiačka Anna Drusková z Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, ktorá súťažila v 2. kategórii a dosiahla najvyššie percento úspešnosti 98,37 %.


Víťazi jednotlivých kategórií


1. kategória – štátne školy

1. miesto – Miroslava Rovňáková (96,64%)
2. miesto – Matej Baško (95,97%)
3. miesto – Samuel Drienovský (93,96%)

2. kategória – štátne školy

1. miesto – Daniel Ruman (97,56%)
2. miesto – Zuzana Durcová (96,75%)
3. miesto – Ľuboš Krukár (95,12%)

3. kategória – štátne školy

1. miesto – Elisse van Vuuren (93,33%)
2. miesto – Filip Šimko (80,33%)
3. miesto – Kristína Čermáková (80,00%)

4. kategória – štátne školy

1. miesto – Dávid Grega-Jakub (96,41%)
2. miesto – Lucia Kostiviarová (94,87%)
3. miesto – Mária Činčuráková (90,26%)

1. kategória – cirkevné školy

1. miesto – Martin Druska (97,32%)
2. miesto – Patrik Socháň (85,91%)
3. miesto – Barbora Dobrocká (73,83%)

2. kategória – cirkevné školy

1. miesto – Anna Drusková (98,37%)
2. miesto – Marek Zumrík (92,68%)
3. miesto – Debora Horňanová (91,87%)

3. kategória – cirkevné školy

1. miesto – Ivan Hudák (90,67%)
2. miesto – Lucia Brehuvová (83,33%)
3. miesto – Judita Horňanová (82,67%)

4. kategória – cirkevné školy

1. miesto – Lýdia Sabolová (93,85%)
2. miesto – Noemi Tomková (84,62%)
3. miesto – Ľubomíra Trnavská (71,28%)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Víťazka Biblickej olympiády 2014 s darom od Nadácie Jana Amosa Komenského


Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave súťaže. Úprimné poďakovanie za aktívny prístup patrí koordinátorom, aj tým, ktorí pripravovali žiakov na súťaže na všetkých úrovniach – seniorátom, cirkevným zborom aj školám. Odbornej porote za jej prácu pri príprave a hodnotení testov.

Naše poďakovanie patrí sestre riaditeľke Helene Pašiakovej za možnosť využiť priestory Evanjelického gymnázia v Tisovci. Za srdečné privítanie v škole a výbornú prípravu olympiády, duchovnej správkyni Lýdii Naďovej a všetkým zamestnancom školy, ktorí organizačne pripravili pre súťažiacich a účastníkov olympiády príjemné prostredie.

Prajeme všetkým účastníkom súťaže, aby Božie slovo im bolo skutočne prameňom a pravidlom života. Nech všetky získané vedomosti im pomáhajú správne žiť. Víťazom zvlášť srdečne blahoželáme.

Daniela Veselá  |  Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  |  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  |  17. 6. 2014

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.