Konala sa 4. školská konferencia

Milan Portík
VEĽKÝ SLAVKOV | V dňoch 20. - 21. marca 2015 sa v Mládežníckom centre ICHTHYS Veľký Slavkov konala pedagogická konferencia.

VIDEOREPORT

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 60 pedagógov (učitelia, vychovávatelia, katechéti a farári) pôsobiacich na cirkevných a štátnych školách od materských škôl po vysokú školu.

Školskú konferenciu otvoril predseda školského výboru Marián Damankoš, privítal hostí, prednášajúcich a účastníkov konferencie. Predstavil tému konferencie „Evanjelická identita“ – čo je evanjelická identita a ako chceme budovať evanjelickú identitu na evanjelických školách.

Úvodnou pobožnosťou poslúžil biskup východného dištriktu Slavomír Sabol na text Matúšovho evanjelia 5, 41 „a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve“. Zdôraznil dôležitosť pridanej hodnoty na evanjelických školách hlavne učiteľmi, ktorí v edukačnom procese robia oveľa viac, ako je ich základná pracovná povinnosť, čo robí naše školy kvalitnejšími a lepšími.

Východiskové prednášky


V dopoludňajšom programe dekan EBF UK Ľubomír Batka, oslovil účastníkov prednáškou na tému: Čo je evanjelická identita? Zamýšľal sa na tým, čo je identita, evanjelická identita, čo by mala byť a čo s evanjelickou identitou na evanjelických školách. Poukázal na dôležité piliere ako Sloboda svedomia; spirituálna identita – Písmo sväté; vzdelanosť a školy – formovať, tvoriť, dávať tvar; pravda a poznanie; osoh – úžitok pre mladého človeka aj ECAV.

Popoludní sa prihovoril Milan Portik z Prešovskej univerzity s prednáškou „Budovanie identity u žiakov“. V úvode predstavil svoj pohľad na stav slovenského školstva a vyučovania na školách. Informoval o výsledkoch slovenského školstva v medzinárodných testovaniach. Zamýšľal sa nad prioritami fungovania spoločnosti „Máme všetko, ale to je všetko, čo máme“; „mať alebo byť“; „tu stojím, inak nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj“.  Cesty k identite: sebapoznanie – sebahodnotenie –sebamotivácia – sebariadenie – sebazdokonaľovanie.V závere dňa sa diskutovalo v jednotlivých skupinách rozdelených podľa kategórie školy. Tu zástupcovia jednotlivých škôl predstavovali svoje školy, ako aj metódy výchovného - vzdelávacieho procesu, ktoré využívajú. 

Večernou pobožnosťou farára Romana Sarvaša sa skončil 1. deň IV. školskej konferencie.

Deň učebníc


Druhý deň začal rannou pobožnosťou spirituálka Janky Bosákovej. V úvode druhého dňa informovala školská tajomníčka Dana Veselá o počtoch žiakov navštevujúcich evanjelické náboženstvo a evanjelické školy. Oboznámila prítomných s chronológiou tvorby učebníc evanjelického náboženstva.
 
V ďalšom programe boli predstavené učebnice samotnými autormi a riaditeľom vydavateľstva Tranoscia a.s.. Bol odprezentovaný pripravovaný zámer zverejnenia evanjelických učebníc v elektronickej podobe na internetových stránkach ako aj zverejnenie evanjelického spevníka v elektronickej podobe.

Biskup VD Slavomír Sabol informoval o myšlienke metodicky združovať kolektívy ochotných spolupracovníkov aj s pomocou občianskeho združenia, ktorí by podporovali redakčnú činnosť evanjelických časopisov. Napr.: Detský časopis DÚHA viac rozšíriť aj pre potreby vyučovania náboženstva.

V závere druhého dňa boli zhrnuté a zhodnotené výstupy, návrhy a odporúčania z jednotlivých diskusných skupín z predchádzajúceho dňa.

IV. školskú konferenciu ukončil záverečnou pobožnosťou senior tatranského seniorátu Roman Porubän.

Pre tých, ktorí tam neboli


Ponúkame Vám študijné materiály k téme konferencie:

Evanjelická identita (Batka)  Budovanie identity u žiaka (Portík)  Prehľad vydaných učebníc (Veselá)

Roman Žilinčík |  Tajomník pre cirkevné školy ZD | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 23. 3. 2015

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.