Alf Program na tvorbu interaktívnych úloh

Školstvo

Informácie o tom, čo sa udialo, alebo momentálne deje v evanjelickom školstve ...

Generálne presbyterstvo o vzdelávaní

Generálne presbyterstvo ECAV
BRATISLAVA | Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 1. apríla 2016 rokovalo okrem iného o otázkach vzdelávania v ECAV.

Čítať ďalej...

Školský výbor ECAV zasadal v Prešove

EKG Kolegiálne gymnázium
PREŠOV | Dňa 11. februára 2016 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove stretol Školský výbor ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí.

Čítať ďalej...

Stanovisko SEU k štrajku učiteľov

SEU štrajk 2016
Záujmové združenie Slovenskí evanjelickí učitelia zverejnilo svoje stanovisko k štrajku.

Čítať ďalej...

Školský výbor zasadal v Rimavskej Sobote

RIMAVSKÁ SOBOTA | Dňa 21. augusta 2015 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

Čítať ďalej...

Školský výbor ECAV zasadal v Banskej Bystrici

Školský výbor ECAV
BANSKÁ BYSTRICA | Na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici sa 12. februára 2015 konalo pracovné stretnutie Školského výboru ECAV na Slovensku.

Čítať ďalej...

Zasadnutie Školského výboru ECAV v Prešove

PREŠOV | Dňa 28. 11. 2014 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove stretli členovia školského výboru na svojom pravidelnom zasadnutí.

Čítať ďalej...

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015 (POP) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014.

Čítať ďalej...

Diskusia o budúcnosti vzdelávania

Panelová diskusia počas Misijných dni 2014
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | Počas Misijných dni 2014 sa konala panelová diskusia na tému "Budúcnosť evanjelického vzdelávania".

Čítať ďalej...

Poštová známka k 500. výročiu reformácie

Výtvarná súťaž - 500 rokov reformácie
BRATISLAVA | Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku vyhodnotil výtvarnú súťaž žiakov evanjelických a štátnych škôl.

Čítať ďalej...

Prázdniny v školskom roku 2014/15

Kalendár
Okrem vyučovania sa počas školského roka budú konať aj mnohými očakávané prázdniny. Prinášame ich prehľad:

Čítať ďalej...

Športové hry evanjelických gymnázií

Športové hry 2014
KOŠICE | Stredoškoláci merali fyzické sily a tímového ducha.

Čítať ďalej...

Oceňovanie pedagógov počas dňa učiteľov

Deň učiteľov VD ECAV
MARTIN | Evanjelické cirkevné školy vo Východnom dištrikte si pripomenuli učiteľskú profesiu počas Dňa učiteľov 2014.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.