Zasadnutie Školského výboru ECAV v Prešove

PREŠOV | Dňa 28. 11. 2014 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove stretli členovia školského výboru na svojom pravidelnom zasadnutí.
 
Prítomných na rokovaní privítal a zasadnutie otvoril predseda ŠV ECAV a zároveňj riaditeľ Evanjelickej spojenej školy Marián Damankoš. Úvodnou pobožnosťou poslúžil člen školského výboru a duchovný správca školy Matej Oráč. Ako hosť sa na tomto rokovaní zúčastnil Vladimír Daniš, dozorca ZD ECAV.

Školský výbor začal svoje rokovanie kontrolou uznesení prijatých na predošlom zasadnutí. Na základe pripraveného programu rokovania sa viedla rozprava o Štatúte Evanjelickej akadémie. V rámci projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500. výročie reformácie“  sa hovorilo o pripravovaných a prebiehajúcich aktivitách k tomuto významnému výročiu. Ďalšími bodmi programu boli konferencie, jednak zrealizovaná konferencia k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktorá sa konala v Bratislave a zúčastnili sa na nej pedagógovia a žiaci našich cirkevných škôl. Školský výbor sa zaoberal prípravou IV. Školskej konferencie, ktorá je naplánovaná na 20.-21.marca 2015 s témou - evanjelická identita ako cieľ vzdelávania.

Informáciu o činnosti metodického centra a plánoch pre ďalší rok podala metodička Dana Naďová. O stave písania a tlačenia učebníc a tiež o pripravovaných súťažiach  informovala tajomníčka pre školy Daniela Veselá. Celoslovenské kolo Biblickej olympiády sa uskutoční 30. apríla 2015 v Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici a súťaž pre hudobné talenty – Duchovná pieseň sa bude konať a celoslovenskej úrovni 6. mája 2015 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Školský výbor sa oboznámil s ponukou na spoluprácu s Evanjelickým Poslom spod Tatier.

Členovia Školského výboru ECAV ďakujú za milé prijatie a možnosť rokovať v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 17. 12. 2014

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.