Školský výbor zasadal v Rimavskej Sobote

RIMAVSKÁ SOBOTA | Dňa 21. augusta 2015 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

Rokovanie školského výboru otvoril predseda Marián Damankoš,  poďakoval sa vedeniu školy za pozvanie a prijatie. Úvodnou pobožnosťou poslúžila duchovná správkyňa Karolína Konopeusová. Členov školského výboru na pôde školy privítalo jej vedenie, riaditeľ školy Radomír Leicher, zástupkyňa školy Katarína Mišanková a duchovná správkyňa Viktória Lisáková. Brat riaditeľ predstavil prítomným koncepciu a možnosti rozvoja školy. Oboznámil členov výboru s aktuálnou situáciou a pozval ich na prehliadku budovy školy.

Výbor pokračoval na svojom zasadnutí schváleným programom. Predseda predstavil úlohy, ktoré vyplývajú pre školský výbor zo zasadnutí generálneho presbyterstva a synody. Ďalším bodom programu bola kontrola úloh, ktoré sú súčasťou projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500. výročie reformácie.“ Členovia výboru si pozreli novú webovú stránku, ktorá funguje pod Evanjelickým školstvom na stránke www.ecav.sk.

O stave písania a tlačenia učebníc, ukončených a pripravovaných súťažiach  informovala tajomníčka pre školy Daniela Veselá. Celoslovenské kolo Biblickej olympiády sa uskutočnilo 30. apríla 2015 v Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, súťaže sa zúčastnilo 72  žiakov. Súťaž pre hudobné talenty – Duchovná pieseň – sa konala na celoslovenskej úrovni 6. mája 2015 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. V súčasnosti je pripravovaná Vedomostná súťaž o reformácii, ktorá sa uskutoční v mesiacoch september a október. V bode rôzne školský výbor pripomienkoval pripravované propozície pre literárnu súťaž „Tranovského Mikuláš“ a na záver sa zaoberal návrhom na zriadenie hudobnej školy. 

Členovia Školského výboru ECAV na Slovensku ďakujú za milé prijatie a možnosť rokovať v priestoroch Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 13. 10. 2015

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.