Stanovisko SEU k štrajku učiteľov

SEU štrajk 2016
Záujmové združenie Slovenskí evanjelickí učitelia zverejnilo svoje stanovisko k štrajku.

Aj keď súhlasíme s mnohými argumentmi pomenovanými Iniciatívou slovenských učiteľov, myslíme si,  že podmienky, ktoré boli formulované vo výzve k štrajku, sú momentálne nereálne.

Napriek tomu podporujeme ostrý štrajk učiteľov.

Dôvody:

1. Vzdelávanie a vzdelanie sa v našej spoločnosti dlhodobo podceňuje. Celospoločenská diskusia prichádza stále k záverom, že situáciu treba riešiť. Lenže každý, kto sa dostane k moci, chce riešiť niečo iné. Chýba vízia a neexistuje žiadna koncepcia. (Koľkokrát sme nezmyselne prerábali ŠkVP? Koľkokrát sme prelievali obsah tabuľky s troma stĺpcami do tabuľky s ôsmymi, aby sme to o rok preliali do tabuľky s dvoma stĺpcami?) Pôsobí to tak, že ľudia, ktorí sa dostávajú do dôležitých funkcií v školstve, reálne vyučovaciemu procesu vôbec nerozumejú a napriek tomu o ňom stále rozhodujú.  
2. Učiteľské povolanie je považované za nezaujímavé, pretože je málo ohodnotené. Morálne aj materiálne. Záujemcovia o povolanie sú zväčša tí, ktorí neuspeli inde. Už na pedagogické fakulty idú mnohokrát „záujemcovia o štúdium“ s tým, že aj tak nikdy nepôjdu učiť „za ten plat“. Ako potom učí taký absolvent, keď ho nikde inde nezoberú? Nízka spoločenská úcta k povolaniu učiteľa je naviazaná na malý objem finančných prostriedkov na mzdy, nízku motiváciu a nelogicky nastavený kreditový systém. Veď postupné zvyšovanie platov len dorovnáva infláciu a bráni prepadu do ešte horšej situácie. Postavenie vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí sa starajú o to najvzácnejšie čo v našej spoločnosti máme, vyjadruje skutočný vzťah k našim deťom a budúcnosti celého národa.
3. Vyjadrenia kompetentných na adresu učiteľov sú nelichotivé, až urážajúce. Skutočnosť, že vlastný minister nestojí za „svojimi“, je neuveriteľná. Možno stojí, ale potom nimi nie sú učitelia. Ako sa potom na nás pozerá verejnosť, keď náš vlastný minister neváha použiť formulácie, ktoré nás stavajú do svetla lenivých a nenásytných ľudí? Vidí alebo ani nechce vidieť koľko úsilia a obety voči vlastnej rodine si reálne vyžaduje práca dobrého učiteľa? Vidí, koľko času, ktorý  tisícke učiteľov nikdy nikto nezaplatil venovali talentovaným, či naopak handicapovaným žiakom, aby mohli ísť za svojim cieľom?
4. Medzi samotnými učiteľmi je nejednotnosť v pohľade na štrajk. Tí, ktorí ho iniciovali sa už pravdepodobne nechcú ďalej plaviť na Titanicu. Ostatní asi uverili, že s riešením sa začalo a veci sa hýbu dobrým smerom. Reálne sa  nehýbu k nijakému normálnemu cieľu, lebo ten kvôli chýbajúcej vízii nemáme.
5. Návrat k jednotnej škole. To je niečo, čo sa nedá v ostatnom čase prehliadnuť. Školám chýba sloboda pri tvorbe svojich vlastných programov, ktoré by im umožnili napĺňať ciele, ktoré chcú plniť. Vedenia škôl majú ruky zviazané nezmyselnou legislatívou a normatívmi, ktoré bránia tomu, aby školy boli a chceli byť špičkovými.

Uviedli sme len niekoľko problémov nášho školstva, ktoré nás vedú k presvedčeniu, že je nevyhnutné zastaviť takéto zhubné smerovanie vzdelávania pre dobro našich detí.

Slovenskí evanjelickí učitelia

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.