Súťaže

Chystáme Duchovnú pieseň 2020

Súťaž Duchovná pieseň
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje 7. ročník speváckej súťaže v sólovom speve.

Čítať ďalej...

Chystáme Biblickú olympiádu 2020

Biblia detail
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2019/2020 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Čítať ďalej...

Konala sa Duchovná pieseň 2019

Duchovná pieseň 2019
MARTIN | V Aule Biblickej školy v Martine sa 10. mája 2019 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl na šiestom ročníku súťaže Duchovná pieseň.

Čítať ďalej...

Chystáme Biblickú olympiádu 2019

Biblia detail
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Čítať ďalej...

Chystáme Duchovnú pieseň 2019

Súťaž Duchovná pieseň
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje 6. ročník speváckej súťaže v sólovom speve.

Čítať ďalej...

Chystáme Duchovnú pieseň 2018

Súťaž Duchovná pieseň
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje 5. ročník speváckej súťaže v sólovom speve.

Čítať ďalej...

Finále Biblickej olympiády 2017

Biblická olympiáda 2017 Liptovský Mikuláš
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 19. mája 2017 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši stretli súťažiaci na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2017.

Čítať ďalej...

Vedomostná súťaž o reformácii

Luther 2017 vedomostná súťaž
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje vedomostnú súťaž pre kolektívy.

Čítať ďalej...

Duchovná pieseň 2017

Súťaž Duchovná pieseň
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje 4. ročník speváckej súťaže v sólovom speve.

Čítať ďalej...

Chystáme Biblickú olympiádu 2018

Biblia detail
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2017/2018 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Čítať ďalej...

Biblická olympiáda 2016

Biblia  mobil
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2015/2016 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Čítať ďalej...

Blíži sa celoštátne kolo súťaže o reformácii

Luther 2017 vedomostná súťaž
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje vedomostnú súťaž pre kolektívy.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.