Blíži sa celoštátne kolo súťaže o reformácii

Luther 2017 vedomostná súťaž
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje vedomostnú súťaž pre kolektívy.

Súťaž je organizovaná v rámci celosvetového projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie. Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy žiakov evanjelických cirkevných gymnázií alebo kolektívy žiakov, navštevujúcich na stredných verejných a súkromných školách náboženskú ev. a. v. výchovu, z jednotlivých seniorátov. Súťaž je určená na hodiny dejepisu a evanjelického a. v. náboženstva.

Ciele súťaže


Súťaž chce podnietiť žiakov k štúdiu historických udalostí spojených s reformáciou doma a v zahraničí. Taktiež chce opätovne pripomenúť myšlienky reformácie, posilniť evanjelickú identitu a príslušnosť ku komunite cirkevného zboru.

Podmienky súťaže

Do súťaže sa môže prihlásiť každé evanjelické gymnázium a každý seniorát prostredníctvom písomnej prihlášky. Za školu a seniorát môže súťažiť jedno trojčlenné družstvo zložené zo stredoškolákov; seniorát nemôže reprezentovať žiak evanjelickej cirkevnej školy. Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola pošlú senioráty a cirkevné gymnáziá na misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV v Bratislave do 15. mája 2015 na adresu:

Daniela Veselá
tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu GBÚ
P. O. Box 289
810 00 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
      

Študijné materiály na stiahnutie


Termíny súťažných kôl


Termín školského/seniorálneho kola: 15. 06. 2015
Termín prihlasovania účastníkov do celoštátneho kola: 30. 06.2015
Termín celoštátneho kola: október 2015


Kategórie účastníkov


Trojčlenné družstvá môžu byť tvorené zo žiakov stredných škôl:

Odrážka 8-ročné gymnázium (kvinta – oktáva)
Odrážka 4-ročné gymnázium a stredné školy
Odrážka 5-ročné gymnázium


Organizácia súťaže


Celoštátne kolo môže predchádzať školské a seniorátne kolo, ktoré sú organizované školami a seniorátmi.

Škola alebo seniorát zostaví ľubovoľný počet trojčlenných družstiev, medzi ktorými sa usporiada školské/seniorálne kolo. Termín školského/seniorátneho kola určí odborná porota a zašle ho seniorátom a školám.

V deň konania školského/seniorálneho kola bude školskému/seniorátnemu koordinátorovi doručený e-mailom test z e-mail adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Kľúč správnych odpovedí bude doručený 60 minút po začiatku písania testu. Test a správne odpovede budú zároveň zverejnené na www.skoly.ecav.sk. Postupujúcim družstvom je družstvo, ktoré získa najvyšší počet bodov.

Do celoštátneho kola postupuje max. 21 tímov (7 škôl, 14 seniorátov).

Celoštátna súťaž bude prebiehať formou troch súťažných kôl:

1) Písomné kolo – test
2) Kvízové kolo – ústne odpovede
3) Finále – záverečný rozstrel

Do 3. kola budú pokračovať družstvá, ktoré sa v 1. a 2. kole umiestnili v prvej polovici. V treťom kole sa bude rozhodovať o prvých troch miestach. Víťazom sa stáva družstvo, ktoré získalo najviac bodov.

Na každú kvízovú otázku bude mať súťažné družstvo na odpoveď časový limit 60 sekúnd.


Prezentácia


Každé družstvo postupujúce do celoštátneho kola si má za úlohu zvoliť meno jednej z osobnosti (pred)reformácie. O tejto osobnosti družstvo pripraví prezentáciu na nástenke.


Organizátori


Celoštátne kolo organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou, v ktorej prebieha celoslovenská súťaž.

Členovia celoštátnej odbornej komisie

PhDr. Marián Damankoš, PhD. (Predseda celoslovenskej odbornej komisie)
ThDr. Matej Oráč, PhD. (člen komisie)
ThDr. Janka Bosáková, PhD. (členka komisie)
doc. ThDr. Ľubomír Batka, PhD. (člen komisie)
Mgr. Roman Sarvaš (člen komisie)

Predseda koordinačnej rady

Mgr. Daniela Veselá

Miesto konania celoštátneho kola súťaže
Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov (BÚ VD)


Ceny pre víťazov


1. miesto: 4-dňový zájazd „Po stopách M. Luthera“ pre družstvo a pedagogický dozor
2. miesto: 4-dňový zájazd „Po stopách reformácie na Slovensku“ pre družstvo a pedagogický dozor
3. miesto: poukážka na nákup kníh v Tranosciu

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.