Biblická olympiáda 2016

Biblia  mobil
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2015/2016 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život. Predmetom súťaže sú vybrané knihy a pasáže Písma svätého:

Stará zmluva > Ezdráš, Nehemiáš, Ester
Nová zmluva > Divy Pána Ježiša (Evanjeliá)

SÚŤAŽNÉ TÉMY   PRIHLÁŠKA

Podmienky súťaže


1. Prostredníctvom písomnej prihlášky do súťaže sa môže prihlásiť každá škola, v ktorej žiaci
navštevujú náboženskú výchovu / evanjelické náboženstvo / alebo evanjelické a. v. náboženstvo.

2. Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola, zašle seniorálny koordinátor a koordinátor pre cirkevnú školu po oznámení poradia postupujúcich na misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV v Bratislave do 25. apríla 2016 na adresu:

Daniela Veselá
tajomník pre školy a náboženskú výchovu GBÚ
Palisády 46
P.O.Box 289
810 00 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Miesto konania celoštátneho kola


Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

Termín celoštátneho kola


20. mája 2016

Kategórie účastníkov


Súťažiaci sa delia do dvoch skupín podľa typu škôl:

- štátne a súkromne školy
- cirkevné školy

Podľa kategórií sa žiaci delia:

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma
3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta
4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Termín jednotlivých stupňov súťaže

1. stupeň: do 18. marca 2016
2. stupeň: 15. apríla 2016
3. stupňa: 20. mája 2016

Stupne postupových kôl platné pre všetky kategórie:
(štátne a súkromné školy / cirkevné školy)

1. stupeň - školské / triedne do 18. marca 2016
2. stupeň - seniorálne / školské 15. apríla 2016
3. stupeň - celoslovenské 20. mája 2016

Všeobecne záväzné pokyny


Odrážka Súťaž prebieha v štyroch kategóriách. Do seniorálneho a školského kola postupujú víťazi, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesto v triednych kolách.
Odrážka Do celoslovenského kola posielajú seniorátni a školskí koordinátori výsledkové listiny všetkých účastníkov s bodovým hodnotením najneskôr do 20. apríla 2016 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
Odrážka Do celoslovenského kola postupujú 14 žiaci z každej kategórie, ktorí dosiahli najlepší počet bodov v seniorátnych kolách.
Z cirkevných škôl postupujú najlepší z každej kategórie podľa výsledkových listín z počtu prihlásených škôl.
Odrážka Seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách zodpovedajú za doručenie učebných, ale aj ostatných materiálov a informácií cirkevným zborom a učiteľom náboženstva
Odrážka Prihlášky do súťaže zašlú koordinátori po oznámení z Misijno-vzdelávacieho oddelenia GBÚ zoznam postupujúcich do celoslovenského kola. Zoznam postupujúcich bude zaslaný koordinátorom do 25. apríla 2016
Odrážka V prípade, že odborná komisia v danej kategórii a type škôl zváži dosiahnuté výsledky účastníkov súťaže, nemusí byť udelené 1., 2. ani 3. miesto

Organizačné zabezpečenie


Štátne a súkromné školy


1. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola
Odrážka súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy

2. stupeň: seniorálne kolá
Odrážka organizuje príslušný seniorálny úrad – seniorálny koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí seniorálna komisia v zložení: minimálne /3 členovia/ - predseda + 2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou,
v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia

Cirkevné školy

1. stupeň: triedne kolá
Odrážka organizuje a pripraví súťažné úlohy vyučujúci evanjelického a. v. náboženstva
 
2. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola - školský koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí školská komisia v zložení: /3 členná/- predseda /duchovný správca školy/+2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou, v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.