Chystáme Biblickú olympiádu 2018

Biblia detail
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2017/2018 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život. Predmetom súťaže sú vybrané knihy a pasáže Písma svätého:

Stará zmluva > Mojžiš
Nová zmluva > Umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista

SÚŤAŽNÉ TÉMY   PRIHLÁŠKA   ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

Všeobecne záväzné pokyny


Odrážka Do súťaže sa môže prihlásiť každá škola, v ktorej žiaci navštevujú náboženskú výchovu / evanjelické náboženstvo / alebo evanjelické a. v. náboženstvo. (Podrobné informácie v: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE.)

Odrážka Do seniorálneho a školského kola postupujú víťazi, ktorí obsadili 1. – 3. miesto v triednych kolách.

Odrážka Po uskutočnení seniorálneho a školského kola pošlú koordinátori súťaže do 26. apríla 2018 výsledkové listiny učastníkov s ich bodovým hodnotením na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Poradie postupujúcich určuje organizátor súťaže na základe stanovených kritérií v dokumente ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE.

Odrážka Koordinátori obdržia zoznam postupujúcich do celoštátneho kola do 30. apríla 2018.

Odrážka Koordinátori sú povinní zaslať prihlášky do celoslovenského kola súťaže do 10. mája 2018.

Miesto konania celoštátneho kola


Evanjelická spojená škola Martin (ul. M. R. Štefánika 17)

Termín celoštátneho kola


25. mája 2018

Kategórie účastníkov


Súťažiaci sa delia do dvoch skupín podľa typu škôl:

- štátne a súkromne školy
- cirkevné školy

Podľa kategórií sa žiaci delia:

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma
3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta
4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Termín jednotlivých stupňov súťaže

1. stupeň: do 18. marca 2017
2. stupeň: 31. marec 2017
3. stupňa: 19. máj 2017

Stupne postupových kôl platné pre všetky kategórie:
(štátne a súkromné školy / cirkevné školy)

1. stupeň - školské / triedne do 30. marca 2018
2. stupeň - seniorálne / školské kolo: 20. apríla 2018
3. stupeň - celoštátne kolo: 25. mája 2018

Organizačné zabezpečenie


Štátne a súkromné školy


1. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola
Odrážka súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy

2. stupeň: seniorálne kolá
Odrážka organizuje príslušný seniorálny úrad – seniorálny koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí seniorálna komisia v zložení: minimálne /3 členovia/ - predseda + 2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou,
v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia

Cirkevné školy

1. stupeň: triedne kolá
Odrážka organizuje a pripraví súťažné úlohy vyučujúci evanjelického a. v. náboženstva
 
2. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola - školský koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí školská komisia v zložení: /3 členná/- predseda /duchovný správca školy/+2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou, v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.