Chystáme Biblickú olympiádu 2019

Biblia detail
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život. Predmetom súťaže sú vybrané knihy a pasáže Písma svätého:

SÚŤAŽNÉ TÉMY   PRIHLÁŠKA   ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

UČEBNÉ TEXTY 1. kategórie   UČEBNÉ TEXTY 2. kategórie

Všeobecne záväzné pokyny


Odrážka Do súťaže sa môže prihlásiť každá škola, v ktorej žiaci navštevujú náboženskú výchovu / evanjelické náboženstvo / alebo evanjelické a. v. náboženstvo. (Podrobné informácie v: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE.)

Odrážka Do seniorálneho a školského kola postupujú víťazi, ktorí obsadili 1. – 3. miesto v triednych kolách.

Odrážka Po uskutočnení seniorálneho a školského kola pošlú koordinátori súťaže do 18. apríla 2019 výsledkové listiny učastníkov s ich bodovým hodnotením na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Poradie postupujúcich určuje organizátor súťaže na základe stanovených kritérií v dokumente ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE.

Odrážka Koordinátori obdržia zoznam postupujúcich do celoštátneho kola do 26. apríla 2019.

Odrážka Koordinátori sú povinní zaslať prihlášky do celoslovenského kola súťaže do 10. mája 2019.

Miesto konania celoštátneho kola


Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Košice (Škultétyho 10)

Termín celoštátneho kola


23. mája 2019

Kategórie účastníkov


Súťažiaci sa delia do dvoch skupín podľa typu škôl:

- štátne a súkromne školy
- cirkevné školy

Podľa kategórií sa žiaci delia:

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma
3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta
4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Termín jednotlivých stupňov súťaže

1. stupeň: do 30. marca 2019
2. stupeň: 12. apríla 2019
3. stupňa: 23. máj 2019

Stupne postupových kôl platné pre všetky kategórie:
(štátne a súkromné školy / cirkevné školy)

1. stupeň - školské / triedne do 30. marca 2019
2. stupeň - seniorálne / školské kolo: 12. apríla 2019
3. stupeň - celoštátne kolo: 23. mája 2019

Organizačné zabezpečenie


Štátne a súkromné školy


1. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola
Odrážka súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy

2. stupeň: seniorálne kolá
Odrážka organizuje príslušný seniorálny úrad – seniorálny koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí seniorálna komisia v zložení: minimálne /3 členovia/ - predseda + 2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou,
v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia

Cirkevné školy

1. stupeň: triedne kolá
Odrážka organizuje a pripraví súťažné úlohy vyučujúci evanjelického a. v. náboženstva
 
2. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola - školský koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí školská komisia v zložení: /3 členná/- predseda /duchovný správca školy/+2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou, v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.