Vzdelávanie

Informácie o tom, čo sa deje v evanjelickom vzdelávaní na Slovensku ...

Noví americkí lektori na sústredení

ECAV noví americkí lektori
Noví americkí učitelia sa zúčastnili sústredenia pred začiatkom pôsobenia na slovenských evanjelických školách.

Čítať ďalej...

Znela „Duchovná pieseň“

Duchovná pieseň 2018
MARTIN | Dňa 4. mája 2018 sa v Aule Biblickej školy v Martine konal piaty ročník hudobnej súťaže v sólovom speve duchovnej piesne.

Čítať ďalej...

Seminár školských kapiel

Hudobný workshop školských kapiel
VEĽKÝ SLAVKOV | Pod Tatrami sa od 19. - 21. októbra 2017 v Mládežníckom centre ICHTHYS uskutočnil nultý ročník workshopu školských hudobníkov.

Čítať ďalej...

Duchovná pieseň celoslovensky

Duchovná pieseň
MARTIN | V Aule Biblickej školy v Martine sa 5. mája 2017 zišli žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl na štvrtom ročníku súťaže Duchovná pieseň.

Čítať ďalej...

Konala sa 5. školská konferencia

Školská konferencia ECAV 2017
POPRAD | V hoteli Satel v Poprade sa 23. – 24. marca 2017 konala 5. školská konferencia ECAV 2017.

Čítať ďalej...

5. školská konferencia

ECAV vzdelávanie ao misijna stratégia
POPRAD | V dňoch 23. - 24. marca 2017 sa v priestoroch hotela Satel v Poprade uskutoční konferencia na tému „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. 

Čítať ďalej...

Metodické usmernenia k šk. roku 2016/17

Metodické pokyny
K organizácii školského roku a k vyučovaniu náboženskej výchovy/náboženstva ev. a. v. zverejňujeme pre vyučujúcich metodické usmernenia.

Čítať ďalej...

Pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy

Školský výbor ECAV na Slovensku, Evanjelická akadémia a Fond vzdelávania pozýva učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách na pracovný seminár.

Čítať ďalej...

Finále súťaže Duchovná pieseň

Duchovná piseň 2016
MARTIN | V Aule Biblickej školy v Martine sa dňa 13. mája 2016 konal tretí ročník hudobnej súťaže v sólovom speve.

Čítať ďalej...

Finále Duchovnej piesne 2015

Finále Duchovnej piesne 2015
Martin | Dňa 6. mája 2015 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine zišli deti zo seniorátov ECAV na Slovensku a žiaci z evanjelických cirkevných škôl.

Čítať ďalej...

Program IV. školskej konferencie ECAV

4. školská konferencia ECAV

Vo Veľkom Slavkove sa 20. - 21. marca 2015 (piatok - sobota) uskutoční školská konferencia na tému „Evanjelická identita ako jeden z cieľov vzdelávania“.

Čítať ďalej...

Hľadáme dobrovoľníkov pre študijnu Bibliu

Porta Libri - Prvá študijná Biblia
Pozývame Vás k pomoci s vydaním prvej slovenskej študijnej Biblie.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.