Testovanie žiakov a maturity v školskom roku 2013/14

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2014 sa uskutoční 12. marca 2014 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Maturita 2014

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dna 18. marca 2014 (utorok),
b) cudzí jazyk – ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ, RUJ dna 19. marca 2014 (streda),
c) matematika dna 20. marca 2014 (štvrtok),
d) madarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dna 21. marca 2014 (piatok).

Odbory školstva obvodných úradov v sídle kraja (dalej len „OŠ ObÚ“) urcia termíny internej casti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v case od 19. mája 2014 do 6. júna 2014.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.