Evanjelické gymnáziá v roku 2020 ukončilo 459 maturantov

Evanjelické gymnáziá v roku 2020 ukončilo 459 maturantov

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) má vo svojej pôsobnosti 7 gymnázií. V roku 2020 za výnimočných podmienok opustilo ich brány takmer 460 maturantov.

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici úspešne ukončilo 66 a Evanjelické lýceum v Bratislave 64 maturantov. Vysvedčenia o ukončení štúdia si prebralo aj 93 mladých ľudí z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach a 92 z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši. Evanjelické gymnázium v Martine sa lúčilo so 104 maturantmi, Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove so 40 a Evanjelické gymnázium v Tisovci s 90 maturantmi.

„Odovzdávanie maturitných vysvedčení prebiehalo tento rok inak ako počas tých predošlých. Dôvodom boli sprísnené podmienky kvôli pandémii COVID-19. Slávnostné ukončenie štúdia tohtoročných maturantov bolo v mnohých prípadoch rozdelené do viacerých častí podľa tried, konalo sa na ihriskách a len za prítomnosti učiteľov a rodičov,“ povedala tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie Daniela Veselá.

Poslaním evanjelických škôl je pomáhať žiakom, aby sa ich osobnosť rozvíjala rovnomerne. Aby vedľa intelektu zreli emocionálne, morálne i duchovne. Preto vo výchove a vzdelávaní považujeme za dôležitý celistvý rozvoj osobnosti.

A hoci za zeleným stolom sa študenti tento rok nestretli, želáme im veľa úspechov a šťastné vykročenie do novej etapy ich života. Nech aj títo mladí ľudia konajú dobré skutky hodné Božej chvály.