Materské školy

1. Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave
Tupolevova 20, 851 01 Bratislava-Petržalka
02/63 81 28 23, emsmelanchtona@gmail.com, www.emsbratislava.sk
Mgr. Katarína Gajdošová – riaditeľka
 

2. Evanjelická materská škola v Košiciach
Muškátová 7, 040 11 Košice
0904 584 207, msevanke@gmail.com, www.ms-muskatova.sk
Anna Fecková – poverená riadením
 
3. Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave
Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava
058/732 98 72, 0915 935 795, rvecms@gmial.com, www.rvecms.com
Denisa Zubrická – riaditeľka

4. Cirkevná materská škola Betlehem vo Svätom Jure
Dr. Kautza 4, 900 21 Svätý Jur
0904 134 017, cmssvatyjur@gmail.com
Bc. Štefkovičová Alena – zastupujúca riaditeľka
 
5. Materská škola pri Evanjelickej základnej škole v Prešove
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)
 
6. Evanjelická špeciálna materská škola internátna v Červenici
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)
 
7. Evanjelická materská škola v Spišskej Novej Vsi
Štefánikovo nám. 21, 052 01 Spišská Nová Ves
0911 308 611, msevasnv@gmail.com
Mgr. Denisa Kočišová – poverená riaditeľka
 
8. Evanjelická materská škola vo Švábovciach
059 12 Švábovce 86
052/779 33 77, 052/381 08 29, ems.svabovce@gmail.com, www.emssvabovce.webnode.sk
Mgr. Žaneta Filičková − poverená riaditeľka
 
9. Evanjelická materská škola v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Divadelná 19, 036 01 Martin)
 
10. Evanjelická materská škola
Exnárova 10, 040 01 Košice
0901 740 946, emskosice@gmail.com, www.ems-sovičky.eu
Zuzana Martonová, DiS – riaditeľka

11. Evanjelická špeciálna materská škola
Exnárova 10, 040 01 Košice
0902 753 400, emskosice@gmail.com, www.ems-sovičky.eu
Zuzana Martonová, DiS – riaditeľka

12. Evanjelická materská škola v Žiline
Lichardova 24, 010 01 Žilina
0918 828 043, emszilina@emszilina.sk, www.emszilina.sk
Mgr. Iveta Zajacová – poverená riaditeľka
 
13. Cirkevná materská škola v Liptovskom Hrádku
Hviezdoslavova 1785, 033 01 Liptovský Hrádok
0918 828 184, cmskorab@gmail.com, www.ems-korab.sk
Bc. Zuzana Martinková − riaditeľka
 
14. Evanjelická materská škola Magdalénka
Komenského 3938, 031 01 Liptovský Mikuláš
0901 717 141, magdalenka@ecavlos.sk
Alena Hybenová – riaditeľka
 
Základné školy

1. Evanjelická základná škola, Palisády 57, 811 06 Bratislava
02/52 96 73 89, zakladna.skola@ezs.ba, www.ezs.ba
PaedDr. Anna Pukajová – riaditeľka, Mgr. Karolína Konopeusová – duchovná správkyňa
 
2. Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš)
 
3. Evanjelická základná škola v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin)
 
4. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 11 27,  riaditeľ 0910 826 269, eskola@rsnet.skwww.ezsrs.edupage.org,
Mgr. Radomír Leicher – riaditeľ, Mgr. Martina Krivdová – duchovná správkyňa
 
5. Evanjelická základná škola s materskou školou v Prešove
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)
 
6. Evanjelická špeciálna základná škola pre hluchoslepých internátna
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)

7. Evanjelická cirkevná základná škola v Rožňave
Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava 
0908 324 755, evanjelicka.czsrv@gmail.com
Mgr. Ľubica Olejárová, PhD. – poverená riadením  

Evanjelické gymnáziá

1. Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
048/415 36 09, 0905 36 11 42, evg@evg.sk, www.egymbb.sk
PaedDr. Slavomír Hanuska – riaditeľ, Mgr. Andrea Valentová – duchovná správkyňa
 
2. Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava
02/63 83 84 88, evlyceum@evlyceum.sk, www.evlyceum.sk
Mgr. Mária Radúchová – riaditeľka, Mgr. Matej Trepáč – duchovný správca
 
3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice
055/681 56 11 – sekretariát, egjak@egjak.sk, www.gjak.sk
Mgr. Martin Ilavský - riaditeľ, Mgr. Stanislav Kocka – administrátor duchovného správcu
 
4. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši 
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš)
 
5. Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove 
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)

 
6. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec
047/55 11 700, skola@egt.sk, riaditel@egt.sk, www.egt.sk
Mgr. Miroslava Štefániková – riaditeľka, Mgr. Michaela Púpalová – duchovná správkyňa
 
7. Evanjelické gymnázium v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
)
 
Spojené školy

1. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Organizačné zložky:
● Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/56 21 951, 044/54 72 901; sekretariat@esslm.sk, www.esslm.sk
PaedDr. Jana Chaloupková – riaditeľka, 044/54 72 902, 0910 991 633, riaditel@esslm.sk;
Mgr. Jana Ďuranová – duchovná správkyňa, jduranova@gmail.com
● Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/562 19 51, 044/547 29 01, 0910 991 633, sekretariat@esslm.sk, www.esslm.sk
PaedDr. Jana Chaloupková – riaditeľka, 044/54 72 902, riaditel@esslm.sk
Mgr. Darina Brehuvová - duchovná správkyňa, brehuvova@esslm.sk
Súčasti:
● Školská jedáleň pri ESŠ, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
● Školský klub detí pri ESŠ, Komenského 10, Liptovský Mikuláš

2. Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
051/772 14 01 sekretariát, 0915 651 991 zástupkyňa pre EKG, 0915 272 050 ZŠ a ŠKD, 0915 272 023 MŠ; skola@esspo.sk, sekretariat@esspo.sk, jedalen@esspo.sk, www.esspo.sk
PhDr. Marián Damankoš, PhD. – riaditeľ, 0918 828 221, riaditel@esspo.sk
ThDr. Matej Oráč, PhD. – duchovný správca, orac@esspo.sk
Organizačné zložky:
Evanjelické kolegiálne gymnázium 
Evanjelická základná škola s materskou školou
Súčasti:
● Školská jedáleň pri EŠS, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
● Školský klub detí pri EŠS, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov

3. Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
043/324 02 51, 043/324 00 74 sekretariát, , www.essmt.sk, essmt@essmt.sk
Mgr. Jozef Sopoliga – riaditeľ, 0905 517 181, riaditel@essmt.sk
ThDr. Jana Bosáková, PhD. – duchovná správkyňa, jana.bosakova@essmt.sk
Organizačné zložky:
● Evanjelická materská škola, Divadelná 19, 036 01 Martin
● Evanjelická základná škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
● Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
Súčasti:
● Školská jedáleň pri ESŠ, M.R.Štefánika 19, Martin
● Školský klub detí pri ESŠ, M. R. Štefánika 19, Martin
 
4. Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
051/779 02 15, 0915 960 865, essi.cervenica@gmail.com, www.eszscervenica.sk
Mgr. Iveta Krajčirovičová – riaditeľka
Organizačné zložky:
Evanjelická špeciálna materská škola internátna
Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých 
Evanjelická praktická škola internátna
Súčasti:
● Školská jedáleň pri EŠSI, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
● Školský internát pri EŠSI, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
 

Ďalšie vzdelávacie a misijné zariadenia

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
043/324 02 60, bsmt@bsmt.sk, www.ckv.sk
Ing. Bohdan Hroboň, PhD., M.A. – riaditeľ
 
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
Sídlo a kontakty: Bartókova 8, 811 02 Bratislava; vrátnica: 02/206 67 120, www.fevth.uniba.sk
Dekan: Mgr. Milan Jurík, PhD., 02/206 67 180, jurik@fevth.uniba.sk
Sekretariát: 02/206 67 181, sd@fevth.uniba.sk
Študijné oddelenie: 02/206 67 159, so@fevth.uniba.sk
Duchovní správcovia: Mgr. Ivan Belanji, 02/206 67 102, spirituali@fevth.uniba.sk
Knižnica: 02/206 67 150
Správca objektu: hradsky@fevth.uniba.sk
Teologický domov ECAV pri EBF UK: Bartókova 8, 811 02 Bratislava, vrátnica 02/206 67 120