Vzdelávanie- pozvánky

Ponuka Metodického-poradenského centra

Ponuka Metodického-poradenského centra

Metodicko-pedagogické centrum sa venuje vzdelávaniu pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ).

Strana 1 z 1