AEŠS

Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska

Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska

V priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši sa 23.marca 2022 konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska (AEŠS). Hlavným predmetom činnosti AEŠS je zastupovať záujmy evanjelických škôl a pozitívne ovplyvňovať rozvoj školstva v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a v Slovenskej republike.

Asociácia evanjelických škôl Slovenska začína svoju činnosť

Asociácia evanjelických škôl Slovenska začína svoju činnosť

V stredu 2. februára 2022 zasadal prípravný výbor Asociácie evanjelických škôl na Slovensku (AEŠS ) tvorený zástupcami zakladajúcich organizácií. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania zastupovali brat Miroslav Čurlík a sestra Daniela Veselá, Evanjelickú spojenú školu v Prešove zastupoval riaditeľ školy brat Marián Damankoš a Evanjelické gymnázium v Tisovci riaditeľka školy sestra Miroslava Štefániková.

Strana 1 z 1