Duchovná pieseň- 10. ročník

Duchovná pieseň- 10. ročník

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Referát misie, vnútornej misie a školstva, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2023/2024 súťaž Duchovná pieseň. 

PROPOZICIE DP 2024.docx
PRIHLÁŠKA NA CELOSLOVENSKÉ KOLO 2024.docx