,,YES GREEN“ – medzinárodný projekt

,,YES GREEN“ – medzinárodný projekt

V Tisovci sa stretli žiaci z viacerých európskych škôl, aby sa venovali otázkam obnoviteľných zdrojov energie.

Spolupráca v projekte s názvom ,,YES GREEN“ sa realizuje  v rámci medzinárodného programu ERASMUS+., do ktorého sú zapojené spoločne s EG Tisovec aj školy z Bulharska, Talianska, Estónska, Litvy a Českej republiky.  Po prezentácii prác jednotlivých krajín žiaci konštatovali, že problémy v oblasti obnoviteľných zdrojov sú veľmi podobné. Mladým ľuďom záleží na životnom prostredí a projekt sa venuje ďalším ekologickým témam ako je  problematika znečistenia vôd, ekologické problémy veľkých miest, druhovej diverzite či zelenému podnikaniu.

Počas týždňového pobytu v srdci národného parku Muránska Planina bola pracovným jazykom angličtina, ale žiaci a učitelia medzi sebou komunikovali aj rusky alebo česky. Žiaci prezentovali kultúru svojich rodných krajín, učili sa navzájom národné tance aj piesne a prežili spoločne požehnaný čas.