Hľadáme riaditeľov pre evanjelické gymnáziá v Tisovci a v Banskej Bystrici

Hľadáme riaditeľov pre evanjelické gymnáziá v Tisovci a v Banskej Bystrici

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre: EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, JESENSKÉHO 836, TISOVEC.

EGT.PDF

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre: EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, SKUTECKÉHO 5, BANSKÁ BYSTRICA.

EGBB.PDF