Ponuka Metodického-poradenského centra

Ponuka Metodického-poradenského centra

Metodicko-pedagogické centrum sa venuje vzdelávaniu pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ).

Do ponuky zaradilo 6 skupín vzdelávania (séria webinarov) pre učiteľov materských a základných škôl a jednu skupinu vzdelávania (séria webibárov) pre odborných zamestnancov na získanie základov ukrajinského jazyka, názov odborného podujatia: Základy ukrajinského jazyka pre ..., link: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group?search=Z%C3%A1klady....
Za účelom poradenskej podpory ukrajinským žiakom a poradenskej a metodickej podpory učiteľom, ktorí sú v súčasnosti na Slovensku, Zakarpatský inštitút postgraduálneho vzdelávania pedagógov v spolupráci s krajským pracoviskom MPC v Prešove, zriadil e-mailovú adresu: together@zakinppo.org.ua, na ktorú môžu zasielať svoje otázky učitelia, rodičia a žiaci z Ukrajiny, ale aj učitelia zo Slovenska. 
Interaktívne semináre ponúkajú metodickú podporu, aktuálne informácie, kompetené prezentácie aj možnosť klásť otázky či podeliť sa o svoje osobné aj odborné skúsenosti z aktuálnej situácie v školách na celom Slovensku.
Aktualizovaný program všetkých vzdelávacích programov pre túto oblasť nájdete na tomto linku: https://mpc-edu.sk/sk/mpc_pre_ukrajinu/