POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV- 28.3.2021

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV- 28.3.2021

Vážení učitelia, katechéti, kolegovia, všetci, ktorí sa venujete výchovno-vzdelávacím aktivitám na našich evanjelických školách a verejných školách vyučujúc náboženskú výchovu. Pri príležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou napĺňajú aj službu a poslanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Pred rokom sme sa prihovárali k vám, keď bolo  v našich školách prerušené vyučovanie, v dôsledku epidemiologickej situácie, bolo to mimoriadne, nečakané. Po roku máme viac skúseností, ale náročnosť práce ktorá sa realizuje dištančnou, alebo prezenčnou formou, sa nezmenila.  

Prijmite aj od nás povzbudenie k tejto práci, je to veľká výzva a určite prinesie svoje ovocie do budúcna. Buďte nápomocní žiakom, aj rodičom, buďte láskaví, milujúci, zhovievaví. Vaši žiaci aj ich rodičia to vnímajú a oceňujú. Sami ste rodičmi a svoje deti milujete. V rámci možností zmierňujme sociálnu izoláciu, dávajme nádej skrze svojho poznania na pozitívnu zmenu a nepodliehajme klamlivým informáciám.

Vďaka opätovne patrí vám, učiteľom, vychovávateľom, odborným zamestnancom, zahraničným lektorom,  duchovným správcom, riaditeľomza zodpovednú a namáhavú prácu, ktorú dennodenne vykonávate. Slúžiť druhým znamená aj nájsť riešenia, kde sa už zdá, že je to stratené. Teraz je zjavné, aké sú naše školy a učitelia v nich dôležití. Nech sú nám všetkým na povzbudenie slová zo Žalmu 3,9 verš: “Hospodin je záchranou. Nech Tvoje požehnanie spočinie na Tvojom ľude.” 

Ďakujeme vám za vašu každodennú prácu, za hodiny strávené momentálne za počítačom, na sieťach, videoprezentáciách,  ale aj za katedrou, za čas pri opravovaní písomiek, projektových aktivitách a mimoškolskej činnosti. Do ďalšej práce vám želáme nielen veľa trpezlivosti so žiakmi, rodičmi, ale aj veľa energie, entuziazmu, ale najmä: Božieho požehnania.

V Prešove, 28. marca 2021