Archív

Duchovná pieseň 2022

Duchovná pieseň 2022

Biblická olympiáda 2022

Biblická olympiáda 2022

Neštátne školy: Novela financovania škôl a školských zariadení robí konečne poriadok vo financiách, ktoré cez obce dáva štát na vzdelávanie

Neštátne školy: Novela financovania škôl a školských zariadení robí konečne poriadok vo financiách, ktoré cez obce dáva štát na vzdelávanie

Zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení, ktorých zastupuje Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, Združenie katolíckych škôl Slovenska a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vítajú novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve financovaní škôl a školských zariadení, ktorú prijali poslanci v súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR:

30. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

30. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú

Školská konferencia o motivácii, strese a komunikácii

Školská konferencia o motivácii, strese a komunikácii

V Poprade sa stretli učitelia evanjelického náboženstva na v poradí už 7. školskej konferencii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prelom septembra a októbra patril dvojdňovému vzdelávaniu, ktoré pripravil Školský výbor ECAV. V hoteli Satel preberali účastníci mnohé témy, ktoré boli zhrnuté do hlavného obsahu konferencie: Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočia.

Dokumentácia pre vyučujúcich náboženskú výchovu, náboženstvo

Dokumentácia pre vyučujúcich náboženskú výchovu, náboženstvo

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA- EGJAK Košice

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA- EGJAK Košice

9. 9.2021 sme si pripomenuli  smutné 80. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu. Bola to najrozsiahlejšia právna norma vojnového slovenského štátu, ktorá obsahovala celkovo 270 paragrafov a v ktorých  bola zhrnutá  dovtedajšia protižidovská legislatíva na Slovensku. Židovský kódex  bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Pripravil právny základ pre dehumanizáciu Židov a umožnenie transportov viac ako 70 000 židovských spoluobčanov vtedajšieho slovenského štátu do koncentračných a vyhladzovací táborov nacistickej Tretej ríše.

7. školská konferencia ECAV 2021 - POZVÁNKA

7. školská konferencia ECAV 2021 - POZVÁNKA

Vážení bratia, milé sestry, pozývame Vás na 7. školskú konferenciu ECAV na tému „Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočiaKonferencia sa uskutoční v dňoch 30. septembra - 1. októbra 2021. Miestom rokovania bude hotel Satel v Poprade. V prílohe Vám zasielame plagát s program a registračný hárok. Chceme Vás poprosiť o vyslanie delegátov za Vašu školu a Vás zbor, ktorí sa aktívne zapoja do niektorej z troch sekcií, ktoré budú zamerané na jednotlivé stupne.

Projekt Prázdna stolička

Projekt Prázdna stolička

V Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sme začali nový školský rok 2. 9. 2021 v novozriadenej školskej klubovni otvorením výstavy k projektu Prázdna stolička, nad ktorým prevzal záštitu predseda PSK.

„Duchovná pieseň 2021“

„Duchovná pieseň 2021“

Biblická olympiáda 2021

Biblická olympiáda 2021

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Z  EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA A  NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

Ohlásená súťaž Duchovná pieseň 2021 bude v tomto roku kvôli epidemiologickej situácii prebiehať online formou 7. mája 2021.

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV- 28.3.2021

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV- 28.3.2021

Vážení učitelia, katechéti, kolegovia, všetci, ktorí sa venujete výchovno-vzdelávacím aktivitám na našich evanjelických školách a verejných školách vyučujúc náboženskú výchovu. Pri príležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou napĺňajú aj službu a poslanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Strana 1 z 1