7. školská konferencia ECAV 2021 - POZVÁNKA

7. školská konferencia ECAV 2021 - POZVÁNKA

Vážení bratia, milé sestry, pozývame Vás na 7. školskú konferenciu ECAV na tému „Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočiaKonferencia sa uskutoční v dňoch 30. septembra - 1. októbra 2021. Miestom rokovania bude hotel Satel v Poprade. V prílohe Vám zasielame plagát s program a registračný hárok. Chceme Vás poprosiť o vyslanie delegátov za Vašu školu a Vás zbor, ktorí sa aktívne zapoja do niektorej z troch sekcií, ktoré budú zamerané na jednotlivé stupne.

Prihlásiť sa môžete do 17. septembra 2021 priloženým registračným hárkom, alebo na skoly@ecav.sk . Ubytovanie a stravu majú účastníci hradené. V prihláške treba uviesť meno spolubývajúceho. V prípade, že musí byť niekto ubytovaný sám, priplatí si 15,-€. Cestovné prepláca vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok je 5,-€.

Organizátor si vyhradzuje možnosť v prípade pandemických opatrení zrealizovať 7.ŠK ECAV v online podobe.

Všetky ďalšie informácie dostanete na skoly@ecav.sk alebo tel.: 0918 828 009.

7_ŠK_ECAV_program_30_9_1_10_2021_Poprad_final.pdf

Registračný hárok.pdf

Registračný hárok.docx