7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2021

Ohlásená súťaž Duchovná pieseň 2021 bude v tomto roku kvôli epidemiologickej situácii prebiehať online formou 7. mája 2021.

Piesne sú platné podľa zverejnených propozícií, nižšie je uvedený rozpis pre jednotlivé kategórie. K súťaži je potrebné poslať prihlášku do 15. apríla spolu s nahrávkou jednej piesne na emailovú adresu: skoly@ecav.sk.

Piesne a nahrávky

Kategória MŠ - Ľubovoľná detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu – nahrávka

- tú istú pieseň bude dieťa spievať aj online

1. Kategória - nahrávka

ľubovoľná pieseň z Ev. spevníka alebo detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

- druhú pieseň bude súťažiaci spievať online v čase súťaže

2. Kategória - nahrávka

- pieseň z Ev. spevníka  386 Slnko spravodlivosti alebo  kresťanská pieseň podľa vlastného výberu 

- druhú pieseň bude súťažiaci spievať online v čase súťaže

3. Kategória - nahrávka

- ľubovoľná pieseň z Ev. spevníka  alebo  kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

- pieseň z ES –  462 K Tebe, Bože všemohúci,  /bez hudobného sprievodu/  bude súťažiaci spievať online v čase súťaže

4. Kategória - nahrávka

- ľubovoľná pieseň z Ev. spevníka  alebo  kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

- pieseň z ES –  245 Ó láska Božia, láska večná  /bez hudobného sprievodu/  bude súťažiaci spievať online v čase súťaže


Hudobný nástroj: klavír, gitara, akordeón, prípadné ďalšie nástroje konzultujte s predsedníčkou poroty.
Syntetizátory nie sú povoleným sprievodom, vlastný elektronický klavír s možnosťou transpozície je povolený.


Informácie k príprave nahrávok:
1. použite mobil alebo fotoaparát
2. použite statív alebo akokoľvek zastabilizujte nahrávacie zariadenie- nenahrávajte z ruky
3. nahrávacie zariadenie umiestnite kvôli lepšiemu zvuku blízko k účinkujúcemu- max. 2 metre
4. nahrávajte v tichej miestnosti bez ruchov
5. kvôli eliminovaniu ozveny nahrávajte v miestnosti s nábytkom, príp. aj kobercom

Posielanie nahrávok:

1. ak bude veľkosť súboru prijateľná, pošlite nahrávku priamo na e-mailovú adresu
2. ak bude nahrávka väčšia, použite externé úložisko- Google Disk, Úschovňu, príp. Wetransfer a do e-mailu pošlite len link...

Kategórie účastníkov:


Materské školy

1. kategória:

 od 6 do 8 rokov (od 1. ročníka základnej školy)

2. kategória:

od 9 do 10 rokov

3. kategória:

od 11 do 13 rokov

4. kategória:

od 14 do 20 rokov


Podrobnosti k online súťaži, dátum a hodinu, pošleme prihláseným účastníkom po uzatvorení prihlášok.

Mgr. Daniela Veselá,

tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie

skoly@ecav.sk


PRÍLOHY:

PROPOZICIE DP 2021.docx

PRIHLÁŠKA NA CELOSLOVENSKÉ KOLO 2021.docx