Biblická olympiáda 2022

Biblická olympiáda 2022

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2021/2022 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život. Predmetom súťaže sú vybrané knihy a pasáže Písma svätého.

Seniorálne a školské kolo bude prebiehať 25. marca 2022 v programe EduPage a  Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční 29. apríla 2022 v online priestore tiež v programe EduPage.

Podrobnejšie informácie nájdete v propozíciách a na skoly@ecav.sk

Prílohy:

PROPOZÍCIE BO 2022

Témy 2022.docx

Proroci - Biblické histórie.pdf