„Duchovná pieseň 2021“

„Duchovná pieseň 2021“

Dňa 7. mája 2021 sa uskutočnil 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. Po ročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia sa v tomto roku uskutočnila súťaž v online priestore s ohľadom na epidemiologické opatrenia.

Súťaž Duchovná pieseň je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená  medzi predmetové súťaže. Je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale zúčastniť sa môžu všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní. Cieľom súťaže je motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní  a pomôcť rozvíjať im hudobný  talent.

Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Propozície k súťaži pripravila predsedníčka odbornej poroty Jana Bosáková a členovia poroty v zložení: Jana Pastorková, Michal Janiga, Marek Mišiak a Jozef Havrila.

Súťaž je zameraná na sólový spev. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do piatich kategórií. Tento rok sa prihlásilo 23 súťažiacich. Všetci zaslali do súťaže nahrávku jednej piesne, ktoré vyhodnotila porota v prvom kole. Druhé kolo prebehlo online. Súťažiaci zaspievali určenú pieseň podľa kategórií. Spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka a duchovnú pieseň podľa vlastného výberu.

Výkony súťažiacich hodnotila porota  bodovaním. V 1. a 2. kategórii mohli celkovo získať maximálne 60 bodov a v 3. a 4. kategórií  maximálne 90 bodov. Konečné hodnotenie jednotlivých  kategórií súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma. V každej kategórii určila porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov v zlatom pásme.

Víťazi jednotlivých kategórií:

kategória – žiaci od 6 do 8 rokov

  • Mia Uhriňáková – ESŠ Prešov

kategória – žiaci od 9 do 11 rokov

  • Michal Surina  - ESŠ Prešov

kategória – žiaci od 12 do 15 rokov

  • Malka Ester Šebestová – EZŠ Bratislava

kategória – žiaci od 16 do 20 rokov

  • Stela Szabóová – EL Bratislava

Víťazom súťaže blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme, aby svoj talent naďalej rozvíjali.