Duchovná pieseň 2022

Duchovná pieseň 2022

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Referát misie, vnútornej misie a školstva, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2021/2022 súťaž Duchovná pieseň 2022.

Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční 6. mája 2022 v online priestore. K súťaži je potrebné poslať prihlášku do 19. apríla 2022 spolu s videonahrávkou jednej piesne na emailovú adresu: skoly@ecav.sk.

 

Prílohy:

PROPOZICIE DP 2022 zverejnené.docx

Prihláška