NEZABUDNUTÍ SUSEDIA- EGJAK Košice

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA- EGJAK Košice

9. 9.2021 sme si pripomenuli  smutné 80. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu. Bola to najrozsiahlejšia právna norma vojnového slovenského štátu, ktorá obsahovala celkovo 270 paragrafov a v ktorých  bola zhrnutá  dovtedajšia protižidovská legislatíva na Slovensku. Židovský kódex  bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Pripravil právny základ pre dehumanizáciu Židov a umožnenie transportov viac ako 70 000 židovských spoluobčanov vtedajšieho slovenského štátu do koncentračných a vyhladzovací táborov nacistickej Tretej ríše.

Z tohto dôvodu je 9. september „Dňom obetí holokaustu a rasového násilia“. Pri tejto príležitosti sa konala celoslovenská pietna spomienka pod názvom Nezabudnutí susedia, do ktorej sa zapojili aj študentky a študenti nášho Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach spolu so svojimi pedagógmi a pozvanými hosťami.

Ľudia, ktorí sa stali obeťou holokaustu, nemajú pomník, na ktorom by bolo napísané ich meno. Nacisti sa ich snažili zbaviť dôstojnosti aj tým, že ich označovali len číslami vytetovanými na predlaktí - pritom každá z obetí holokaustu mala svoje meno a svoj príbeh. Týmto gestom a touto spomienkou sme sa snažili aspoň symbolicky prinavrátiť  dôstojnosť týmto obetiam tým, že sme verejne čítali ich mená z deportačných listov.

Takisto bolo pre nás cťou čítať mená ľudí, ktorí sa dajú označiť za hrdinov bez zbrane. Ochota ľudí s dobrým srdcom pomohla zachrániť mnohých Židov pred deportáciami do nacistických táborov smrti. Spravodliví medzi národmi je ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktoré prispeli k záchrane Židov pred holokaustom. Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých, založená v roku 1963 pri pamätníku Yad Vashem v Jeruzaleme a vedená izraelským Najvyšším súdom, udeľuje titul Spravodliví medzi národmi tým, ktorí preukázateľne túto činnosť vyvíjali. Používa pritom informácie od svedkov, z verejnej diskusie a z historického výskumu. Do dnešného dňa je známych okolo  600 Spravodlivých medzi národmi zo Slovenska.

Potrebujeme si pripomínať tieto udalosti a s úctou spomínať na tých, ktorí boli v mene zvrátenej ideológie a fanatizmu zavraždení, aby sme tak predchádzali zlu, akého je schopný len človek. Veríme, že sa  na  smútočnej tryzne pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia stretneme opäť o rok -  9. septembra 2022. Nech nám odkaz tohto momentu ostáva pevne v srdci aj v  mysli, aby sme aj ďalším mohli pripomínať tieto udalosti, aby nikto z nás nezabudol na týchto hrdinov, na nič z toho, čo sa udialo.

Sme radi, že túto spomienkovú udalosť prišli podporiť aj tajomník biskupa VD ECAV Mgr. Marek Cingeľ a námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová.