Projekt Prázdna stolička

Projekt Prázdna stolička

V Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sme začali nový školský rok 2. 9. 2021 v novozriadenej školskej klubovni otvorením výstavy k projektu Prázdna stolička, nad ktorým prevzal záštitu predseda PSK.

Prítomným učiteľom, žiakom a vzácnym hosťom sa okrem Milana Majerského a riaditeľa školy Mariána Damankoša prihovorili: generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko, biskup ECAV Peter Mihoč, zástupcovia Židovských náboženských obcí p. Margita Eckhausová (Prešov) a p. Marta Györiová (Košice). O projekte informoval predseda školského výboru ECAV Miroslav Čurlík, výstavou sprevádzala Ľudmila Kónyová. Celý program bol obohatený židovskými piesňami spevokolu, ktorý uvádzala Soňa Grestyová.